Turinio auditas

45%
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
35 2024-06-17 Ugdymo organizavimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Ugdymo planą ir atnaujinti informacija.

Eimantas
80 2024-06-17 Tvarkaraščių pakeitimai Rekomendacija

Peržiūrėti, kai paaiškės ar skelbia tvarkaraščius.

Eimantas
124 2024-06-17 Pamokų tvarkaraštis 2021/2022 m. m. (I pusmetis) Rekomendacija

Ar skelbiate tvarkaraščius?
Jei ne, tuomet reikėtų nurodyti kur juos galima rasti, pvz. el. dienyne ar kitur.

Eimantas
129 2024-06-17 Kontaktai Rekomendacija

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Eimantas
125 2021-05-04 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis Neutrali

Parsisiųsti ir įdėti.

Eimantas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2024-06-17 Titulinis puslapis Rekomendacija

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Eimantas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
18 2024-06-17 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai

Prašome nurodyti atsakingą asmenį.
Taip pat prašome pateikti naujų mokslo metų neformaliojo švietimo tvarkaraštį.

Eimantas
134 2024-06-17 Vidurinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (kažkas iš pavaduotojų).
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.
Reikia atnajinti informacija

Dalius
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
23 2024-06-17 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Darbo valandas
Pareigybės aprašymą reiktų pateikti jūsų gimnazijos o ne bendrą.

 

Eimantas
57 2024-06-17 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikite:
Darbo valandas.
Konktatinį telefono numerį.

Eimantas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
28 2024-06-17 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (socialinė pedagogė/kažkas iš pavaduotojų).
Paslaugos aprašymą.

Eimantas
30 2024-06-17 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome nurodyti atsakingą asmenį ir pateikti paslaugos aprašymą.

Biržai rašo: nėra

Eimantas
81 2024-06-17 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (socialinis pedagogas/kažkas iš pavaduotojų).
Paslaugos aprašymą,
Tvarkaraščius
 

Eimantas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
11 2024-06-17 Gimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Naujausia informacija.

Eimantas
118 2024-06-17 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Naujausia informacija.

Eimantas
173 2024-06-17 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikite:
Metodinių grupių funkcijas, jei tokią informaciją turite.

Eimantas
8 2020-10-30 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas taryboje.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Eimantas
172 2021-05-04 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Naujausia informacija.

Eimantas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
104 2024-06-17 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti/įkelti šių mokslo metų planavimo dokumentus:
Ugdymo planą
Veiklos planą
Strateginį planą
ir kitus.

Eimantas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
2 2024-06-17 Administracija Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys administracijos bei pagalbiniai darbuotojai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

--------------------

Pateikite administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):


Nuotraukas kitiems adm. darbuotojams - neprivaloma, bet rekomenduojame.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.
Kontaktinį telefono numerį - visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą - visiems.
Darbo valandas - visiems.
Kabineto numerį - visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):
Pareigybės aprašus - visiems.
Darbo valandas - visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.
Nuotraukas ​​​​​​​- neprivaloma, bet rekomenduojame.

Eimantas
155 2024-06-17 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys specialistai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

Pateikite visų dirbančių specialistų:
Vardą, pavardę
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Nuotrauką (neprivaloma, bet rekomenduojame)

Eimantas
87 2020-10-30 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti techninių/aptarnaujančių (ne pedagogų) darbuotojų, pvz. sargas, valytoja ir pan.:
Vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Kiekvienos pareigybės aprašą (tik dokumentą, be darbuotojų vardų, pavardžių ir parašų).

Eimantas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
12 2024-06-17 Pasiekimai Neutrali

Ar skelbiate informaciją apie mokinių pasiekimus?
Jei taip, tuomet pateikite naujausią informaciją.

Eimantas
47 2024-06-17 Nuostatai Neutrali

Nuostatų failo reikia

Docmagic

Eimantas
54 2024-06-17 Paskatinimai ir apdovanojimai Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti.

Eimantas
55 2024-06-17 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai

Sukelk viską iš čia:

 

http://www.saule.w3.lt/administracine-informacija/viesieji-pirkimai/

Eimantas
74 2024-06-17 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Čia turėtų būti savivaldybės ir švietimo ministerijos įstaigų, su kuriomis esate susiję, logotipai ir nuorodos

Eimantas
83 2024-06-17 Laisvos darbo vietos Neutrali

Ar įstaigoje yra laisvų darbo vietų?
Jei taip, prašome pateikti darbo skelbimą, jei ne - taip ir parašykite, tai reikia nurodyti.

Dalius
114 2024-06-17 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti
Už civilinę saugą atsakingą asmenį.
Civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

Eimantas
161 2024-06-17 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos asmens duomenų tvarkymo taisyklės, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Eimantas
162 2024-06-17 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Eimantas
200 2024-06-17 Covid-19 Neutrali

Pateikite visą aktualią informaciją, susijusią su Covid-19

Eimantas
201 2024-06-17 Dažniausiai užduodami klausimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Eimantas
53 2020-10-30 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Pateikite darbo užmokesčio informaciją.
Šią informaciją privaloma atnaujinti kas ketvirtį.

Eimantas
56 2021-05-04 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

DOCMAGIC, pamaketuoti

Eimantas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
41 2024-06-17 Projektinė veikla Rekomendacija

Tikrai nėra jokios projektinės veiklos?

Eimantas
64 2024-06-17 Gimnazijos himnas Neutrali

Prašome pateikti:
Himną audio ir/ar video formatu.

Eimantas
116 2024-06-17 Tradiciniai renginiai Neutrali

Čia turėtų būti tradicinių mokyklos renginių tvarkaraštis/planas.

Eimantas
123 2024-06-17 Bendradarbiavimas Neutrali

Čia galima būtų parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

Eimantas
175 2024-06-17 Tradiciniai renginiai Neutrali Eimantas
196 2024-06-17 ES finansuojami projektai Rekomendacija

Vykdytojas savo interneto svetainėje (jei tokią turi) privalo paskelbti informaciją apie įgyvendinamą projektą: įvardinti projekto tikslus, apibūdinti siekiamus rezultatus, naudą, nurodyti fondą, iš kurio projektas gavo finansavimą. Viešinant projektą savo interneto svetainėje, projekto vykdytojas turi naudoti pilnos versijos 2014–2020 m. ES fondų logotipą matomoje svetainės puslapio vietoje, kad atsidarius puslapį vartotojui aiškiai matytųsi, t. y. neslenkant puslapiu žemyn.

Eimantas
197 2024-06-17 Kiti projektai Neutrali Eimantas
199 2024-06-17 About us Rekomendacija

Čia galite parašyti trumpą mokyklos pristatyma anglų kalba, jeigu tai yra aktualu.
Jeigu ne - informuokite.

Eimantas
32 2019-11-18 1,2% parama Neutrali

Reikia pritaikyti aktualiems metams.
Taip pat prašome pateikti surinktų bei išleistų lėšų informaciją.

Eimantas
133 2020-10-30 Ugdymo aplinka Rekomendacija

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Eimantas
171 2021-05-04 Priėmimas į gimnaziją Neutrali

DOCMAGIC, pamaketuoti

Eimantas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
198 2024-06-17 Lėšos veiklai viešinti Bendrieji reikalavimai Eimantas
202 2024-06-17 Konsultavimasis su visuomene Bendrieji reikalavimai Eimantas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
4 2024-06-17 Mokytojai Neutrali Eimantas
6 2024-06-17 Struktūra ir kontaktai Neutrali Eimantas
9 2024-06-17 Komisijos ir darbo grupės Neutrali Eimantas
19 2024-06-17 Pagalba mokiniams ir tėvams Neutrali Eimantas
22 2024-06-17 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai Eimantas
27 2024-06-17 Paslaugos Bendrieji reikalavimai

Šiame puslapyje reikia nurodyti visas paslaugas

Eimantas
34 2024-06-17 Ugdymas Neutrali Eimantas
43 2024-06-17 Aktualu mokiniams Neutrali Eimantas
44 2024-06-17 Aktualu mokytojams Neutrali Eimantas
45 2024-06-17 Aktualu tėvams Neutrali Eimantas
46 2024-06-17 Administracinė informacija Neutrali Eimantas
52 2024-06-17 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Neutrali Eimantas
62 2024-06-17 Gimnazija Neutrali Eimantas
63 2024-06-17 Vizija, misija Neutrali Eimantas
68 2024-06-17 Tvarkaraščiai Neutrali Eimantas
77 2024-06-17 Versija neįgaliesiems Neutrali Eimantas
78 2024-06-17 Svetainės medis Neutrali Eimantas
79 2024-06-17 Apie gimnaziją Neutrali Eimantas
82 2024-06-17 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Eimantas
107 2024-06-17 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Eimantas
115 2024-06-17 Gimnazijos simboliai Rekomendacija Eimantas
130 2024-06-17 Slapukų politika Neutrali Eimantas
145 2024-06-17 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai Eimantas
156 2024-06-17 Turinio auditas Neutrali Eimantas
163 2024-06-17 Savivalda Neutrali Eimantas
165 2024-06-17 Biblioteka Neutrali Eimantas
166 2024-06-17 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Bendrieji reikalavimai Eimantas
168 2024-06-17 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Mokykla atvirų duomenų neteikia

Eimantas
178 2024-06-17 Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Neutrali Eimantas
179 2024-06-17 Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ Neutrali Eimantas
188 2024-06-17 UTA komandos sudėtis Bendrieji reikalavimai Eimantas
189 2024-06-17 UTA veiksmų planas, laiko juosta Bendrieji reikalavimai Eimantas
190 2024-06-17 Kodėl būtina atnaujinti ugdymo turinį Neutrali Eimantas
191 2024-06-17 UTA reglamentuojantys dokumentai Bendrieji reikalavimai Eimantas
192 2024-06-17 Vykę renginiai (susitikimai) Bendrieji reikalavimai Eimantas
193 2024-06-17 Naudingos nuorodos Bendrieji reikalavimai Eimantas
203 2024-06-17 Pranešėjų apsauga Bendrieji reikalavimai Eimantas
160 2020-10-29 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai

Daugiau mažiau visiems tinkantis pavyzdys. Reikia tik ištrinti kas netinka ir pridėti ko čia nėra.

Eimantas
7 2020-10-30 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai Eimantas
86 2020-10-30 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai

Struktūros schema privaloma

Eimantas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2024-06-17 Titulinis puslapis Rekomendacija

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Eimantas
2 2024-06-17 Administracija Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys administracijos bei pagalbiniai darbuotojai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

--------------------

Pateikite administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):


Nuotraukas kitiems adm. darbuotojams - neprivaloma, bet rekomenduojame.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.
Kontaktinį telefono numerį - visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą - visiems.
Darbo valandas - visiems.
Kabineto numerį - visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):
Pareigybės aprašus - visiems.
Darbo valandas - visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.
Nuotraukas ​​​​​​​- neprivaloma, bet rekomenduojame.

Eimantas
4 2024-06-17 Mokytojai Neutrali Eimantas
6 2024-06-17 Struktūra ir kontaktai Neutrali Eimantas
9 2024-06-17 Komisijos ir darbo grupės Neutrali Eimantas
11 2024-06-17 Gimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Naujausia informacija.

Eimantas
12 2024-06-17 Pasiekimai Neutrali

Ar skelbiate informaciją apie mokinių pasiekimus?
Jei taip, tuomet pateikite naujausią informaciją.

Eimantas
18 2024-06-17 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai

Prašome nurodyti atsakingą asmenį.
Taip pat prašome pateikti naujų mokslo metų neformaliojo švietimo tvarkaraštį.

Eimantas
19 2024-06-17 Pagalba mokiniams ir tėvams Neutrali Eimantas
22 2024-06-17 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai Eimantas
23 2024-06-17 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Darbo valandas
Pareigybės aprašymą reiktų pateikti jūsų gimnazijos o ne bendrą.

 

Eimantas
27 2024-06-17 Paslaugos Bendrieji reikalavimai

Šiame puslapyje reikia nurodyti visas paslaugas

Eimantas
28 2024-06-17 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (socialinė pedagogė/kažkas iš pavaduotojų).
Paslaugos aprašymą.

Eimantas
30 2024-06-17 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome nurodyti atsakingą asmenį ir pateikti paslaugos aprašymą.

Biržai rašo: nėra

Eimantas
34 2024-06-17 Ugdymas Neutrali Eimantas
35 2024-06-17 Ugdymo organizavimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Ugdymo planą ir atnaujinti informacija.

Eimantas
41 2024-06-17 Projektinė veikla Rekomendacija

Tikrai nėra jokios projektinės veiklos?

Eimantas
43 2024-06-17 Aktualu mokiniams Neutrali Eimantas
44 2024-06-17 Aktualu mokytojams Neutrali Eimantas
45 2024-06-17 Aktualu tėvams Neutrali Eimantas
46 2024-06-17 Administracinė informacija Neutrali Eimantas
47 2024-06-17 Nuostatai Neutrali

Nuostatų failo reikia

Docmagic

Eimantas
52 2024-06-17 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Neutrali Eimantas
54 2024-06-17 Paskatinimai ir apdovanojimai Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti.

Eimantas
55 2024-06-17 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai

Sukelk viską iš čia:

 

http://www.saule.w3.lt/administracine-informacija/viesieji-pirkimai/

Eimantas
57 2024-06-17 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikite:
Darbo valandas.
Konktatinį telefono numerį.

Eimantas
62 2024-06-17 Gimnazija Neutrali Eimantas
63 2024-06-17 Vizija, misija Neutrali Eimantas
64 2024-06-17 Gimnazijos himnas Neutrali

Prašome pateikti:
Himną audio ir/ar video formatu.

Eimantas
68 2024-06-17 Tvarkaraščiai Neutrali Eimantas
74 2024-06-17 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Čia turėtų būti savivaldybės ir švietimo ministerijos įstaigų, su kuriomis esate susiję, logotipai ir nuorodos

Eimantas
77 2024-06-17 Versija neįgaliesiems Neutrali Eimantas
78 2024-06-17 Svetainės medis Neutrali Eimantas
79 2024-06-17 Apie gimnaziją Neutrali Eimantas
80 2024-06-17 Tvarkaraščių pakeitimai Rekomendacija

Peržiūrėti, kai paaiškės ar skelbia tvarkaraščius.

Eimantas
81 2024-06-17 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (socialinis pedagogas/kažkas iš pavaduotojų).
Paslaugos aprašymą,
Tvarkaraščius
 

Eimantas
82 2024-06-17 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Eimantas
83 2024-06-17 Laisvos darbo vietos Neutrali

Ar įstaigoje yra laisvų darbo vietų?
Jei taip, prašome pateikti darbo skelbimą, jei ne - taip ir parašykite, tai reikia nurodyti.

Dalius
104 2024-06-17 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti/įkelti šių mokslo metų planavimo dokumentus:
Ugdymo planą
Veiklos planą
Strateginį planą
ir kitus.

Eimantas
107 2024-06-17 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Eimantas
114 2024-06-17 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti
Už civilinę saugą atsakingą asmenį.
Civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

Eimantas
115 2024-06-17 Gimnazijos simboliai Rekomendacija Eimantas
116 2024-06-17 Tradiciniai renginiai Neutrali

Čia turėtų būti tradicinių mokyklos renginių tvarkaraštis/planas.

Eimantas
118 2024-06-17 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Naujausia informacija.

Eimantas
123 2024-06-17 Bendradarbiavimas Neutrali

Čia galima būtų parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

Eimantas
124 2024-06-17 Pamokų tvarkaraštis 2021/2022 m. m. (I pusmetis) Rekomendacija

Ar skelbiate tvarkaraščius?
Jei ne, tuomet reikėtų nurodyti kur juos galima rasti, pvz. el. dienyne ar kitur.

Eimantas
129 2024-06-17 Kontaktai Rekomendacija

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Eimantas
130 2024-06-17 Slapukų politika Neutrali Eimantas
134 2024-06-17 Vidurinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (kažkas iš pavaduotojų).
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.
Reikia atnajinti informacija

Dalius
145 2024-06-17 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai Eimantas
155 2024-06-17 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys specialistai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

Pateikite visų dirbančių specialistų:
Vardą, pavardę
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Nuotrauką (neprivaloma, bet rekomenduojame)

Eimantas
156 2024-06-17 Turinio auditas Neutrali Eimantas
161 2024-06-17 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos asmens duomenų tvarkymo taisyklės, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Eimantas
162 2024-06-17 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Eimantas
163 2024-06-17 Savivalda Neutrali Eimantas
165 2024-06-17 Biblioteka Neutrali Eimantas
166 2024-06-17 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Bendrieji reikalavimai Eimantas
168 2024-06-17 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Mokykla atvirų duomenų neteikia

Eimantas
173 2024-06-17 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikite:
Metodinių grupių funkcijas, jei tokią informaciją turite.

Eimantas
175 2024-06-17 Tradiciniai renginiai Neutrali Eimantas
178 2024-06-17 Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Neutrali Eimantas
179 2024-06-17 Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ Neutrali Eimantas
188 2024-06-17 UTA komandos sudėtis Bendrieji reikalavimai Eimantas
189 2024-06-17 UTA veiksmų planas, laiko juosta Bendrieji reikalavimai Eimantas
190 2024-06-17 Kodėl būtina atnaujinti ugdymo turinį Neutrali Eimantas
191 2024-06-17 UTA reglamentuojantys dokumentai Bendrieji reikalavimai Eimantas
192 2024-06-17 Vykę renginiai (susitikimai) Bendrieji reikalavimai Eimantas
193 2024-06-17 Naudingos nuorodos Bendrieji reikalavimai Eimantas
196 2024-06-17 ES finansuojami projektai Rekomendacija

Vykdytojas savo interneto svetainėje (jei tokią turi) privalo paskelbti informaciją apie įgyvendinamą projektą: įvardinti projekto tikslus, apibūdinti siekiamus rezultatus, naudą, nurodyti fondą, iš kurio projektas gavo finansavimą. Viešinant projektą savo interneto svetainėje, projekto vykdytojas turi naudoti pilnos versijos 2014–2020 m. ES fondų logotipą matomoje svetainės puslapio vietoje, kad atsidarius puslapį vartotojui aiškiai matytųsi, t. y. neslenkant puslapiu žemyn.

Eimantas
197 2024-06-17 Kiti projektai Neutrali Eimantas
198 2024-06-17 Lėšos veiklai viešinti Bendrieji reikalavimai Eimantas
199 2024-06-17 About us Rekomendacija

Čia galite parašyti trumpą mokyklos pristatyma anglų kalba, jeigu tai yra aktualu.
Jeigu ne - informuokite.

Eimantas
200 2024-06-17 Covid-19 Neutrali

Pateikite visą aktualią informaciją, susijusią su Covid-19

Eimantas
201 2024-06-17 Dažniausiai užduodami klausimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Eimantas
202 2024-06-17 Konsultavimasis su visuomene Bendrieji reikalavimai Eimantas
203 2024-06-17 Pranešėjų apsauga Bendrieji reikalavimai Eimantas
204 2024-06-17 Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ Neutrali
32 2019-11-18 1,2% parama Neutrali

Reikia pritaikyti aktualiems metams.
Taip pat prašome pateikti surinktų bei išleistų lėšų informaciją.

Eimantas
160 2020-10-29 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai

Daugiau mažiau visiems tinkantis pavyzdys. Reikia tik ištrinti kas netinka ir pridėti ko čia nėra.

Eimantas
7 2020-10-30 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai Eimantas
8 2020-10-30 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas taryboje.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Eimantas
53 2020-10-30 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Pateikite darbo užmokesčio informaciją.
Šią informaciją privaloma atnaujinti kas ketvirtį.

Eimantas
86 2020-10-30 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai

Struktūros schema privaloma

Eimantas
87 2020-10-30 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti techninių/aptarnaujančių (ne pedagogų) darbuotojų, pvz. sargas, valytoja ir pan.:
Vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Kiekvienos pareigybės aprašą (tik dokumentą, be darbuotojų vardų, pavardžių ir parašų).

Eimantas
133 2020-10-30 Ugdymo aplinka Rekomendacija

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Eimantas
56 2021-05-04 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

DOCMAGIC, pamaketuoti

Eimantas
125 2021-05-04 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis Neutrali

Parsisiųsti ir įdėti.

Eimantas
171 2021-05-04 Priėmimas į gimnaziją Neutrali

DOCMAGIC, pamaketuoti

Eimantas
172 2021-05-04 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Naujausia informacija.

Eimantas