Mokytojų taryba

Mokytojų tarybos sudėtis 2021-2022 m. m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos taryboje
1. Marius Skardžius Direktorius Pirmininkas
2. Arūnas Anskinas Kūno kultūros mokytojas, metodininkas Narys
3. Diana Anskinienė Dorinio ugdymo mokytoja, metodininkė Narė
4. Dalius Astrauskas Informacinių technologijų mokytojas Narė
5. Regina Baronienė Muzikos mokytoja, vyresnioji mokytoja Narė
6. Virginija Butienė Fizikos mokytoja, vyresnioji mokytoja Narė
7. Elmaras Duderis Fotografijos mokytojas Narys
8. Aušra Dulevičiūtė Chemijos, psichologijos mokytoja, vyresnioji mokytoja Narė
9. Lina Dzimidienė Kūno kultūros mokytoja, metodininkė Narė
10. Dominyka Tribienė Istorijos mokytoja Narė
11. Idalija Gasiūnienė Chemijos mokytoja, vyresnioji mokytoja, biologijos mokytoja, metodininkė Narė
12. Gediminas Girdžius Fizikos mokytojas, metodininkas Narys
13. Rasa Poškienė Biologijos mokytoja Narė
14. Marija Jonėnaitė Istorijos mokytoja, metodininkė Narė
15. Virginija Juozaitienė Rusų kalbos mokytoja, vyresnioji mokytoja Narė
16. Virginija Kalninienė Istorijos mokytoja, metodininkė Narė
17. Virginija Kalvanaitė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, metodininkė Narė
18. Genadijus Kaštalianovas Matematikos mokytojas, metodininkas Narys
19. Nijolė Kaulinienė Muzikos mokytoja, metodininkė Narė
20. Danguolė Kazakevičienė Muzikos mokytoja, metodininkė Narė
21. Rita Kazilionienė Anglų kalbos mokytoja, metodininkė Narė
22. Indra Krizonienė Anglų kalbos mokytoja, metodininkė Narė
23. Virginija Lukštienė Matematikos mokytoja, vyresnioji mokytoja Narė
24. Rimas Mikalauskas Dorinio ugdymo mokytojas Narys
25. Dijana Nakčerienė Matematikos mokytoja, metodininkė Narė
26. Gitana Niuniavienė Socialinės pedagogė, vyresnioji mokytoja Narė
27. Asta Norgėlienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, metodininkė Narė
28. Aurelija Padvariškienė Geografijos mokytoja, metodininkė Narė
29. Jūratė Pranciliauskienė Technologijų, vyresnioji mokytoja Narė
30. Lina Račkauskienė Matematikos mokytoja, metodininkė Narė
31. Rimantas Ramonas Fizinio ugdymo mokytojas, metodininkas Narys
32. Ernestas Ranonis Informacinių technologijų mokytojas, metodininkas Narys
33. Gražina Ryser Anglų kalbos mokytoja, metodininkė Narė
34. Adelė Samulionienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, metodininkė Narė
35. Vida Samulionytė Anglų kalbos mokytoja, vyresnioji mokytoja Narė
36. Jurgita Sereikienė Istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytoja, metodininkė. Ekonomikos mokytoja Narė
37. Dainius Simėnas Anglų kalbos mokytojas, vyresnysis mokytojas Narys
38.     Narys
39. Almida Snukiškienė Rusų kalbos mokytoja Narė
40. Daiva Sribikienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, metodininkė Narė
41. Žaneta Šležienė Vokiečių kalbos mokytoja, metodininkė Narė
42. Regina Tamulėnienė Rusų kalbos mokytoja Narė
43. Audronė Ulevičienė Biologijos mokytoja, metodininkė Narė
44. Zita Vainauskienė Prancūzų kalbos mokytoja, metodininkė Narė
45. Asta Vaitiekūnienė Šokio mokytoja, metodininkė Narė
46. RitaVingilytė Lietuvių kalbos ir literatūros, vyresnioji mokytoja Narė
47. Rasa Virinienė Matematikos mokytoja, metodininkė Narė
48. Daiva Zalogienė Dailės mokytoja, ekspertė

Narė

Mokytojų tarybos funkcijos:

 • inicijuoja Gimnazijos  ugdymo ir kaitos procesus;
 • dalyvauja planuojant Gimnazijos veiklą, formuoja ir koreguoja Gimnazijos veiklos tikslus;
 • svarsto mokymo programų įgyvendinimą, ugdymosi rezultatus, analizuoja skirtingų gebėjimų mokinių ugdymo organizavimo principus, jų ugdymo ir mokymo programas, metodus;
 • analizuoja mokinių mokymosi krūvius, specialiųjų poreikių mokinių ugdymosi problemas ir teikia siūlymus joms spręsti;
 • analizuoja mokinių pamokų lankomumą, kiekvieno mokinio pažangos pasiekimus, nepažangumo priežastis ir teikia siūlymus pažangumui gerinti;
 • svarsto ir priima nutarimus dėl mokinių kėlimo į aukštesnę klasę, analizuoja neformaliojo vaikų švietimo organizavimą ir teikia siūlymus jam gerinti;
 • aptaria švietimo reformos įgyvendinimo ir pedagoginės veiklos tobulinimo būdus, mokytojų metodinės ir dalykinės kompetencijos ugdymo galimybes;
 • teikia Gimnazijos direktoriui, mokytojų atestacijos komisijai siūlymus dėl mokytojų kvalifikacijos tobulinimo;
 • atviru balsavimu renka atstovus į  Gimnazijos Tarybą;
 • turi teisę gauti iš Mokyklos administracijos visą informaciją apie Gimnazijos veiklą;
 • analizuoja, kaip vykdomi veiklos ir ugdymo planai, svarsto ir teikia Gimnazijos Tarybai pritarimą dėl ugdymo plano.

 

Atnaujinta: 2023-10-20
 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas į gimnaziją
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
Iki vasaros (1-4 kl.) atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.