Mokytojai

Mokytojų sąrašas

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Vadovauja

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai

1.

Virginija Kalvanaitė Lietuvių kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė  

2.

Asta Norgėlienė Lietuvių kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė  

3.

Adelė Samulionienė Lietuvių kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė  

4.

Daiva Sribikienė Lietuvių kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė  

5.

Rita Vingilytė Lietuvių kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja  

Užsienio kalbų mokytojai

6.

Rita Kazilionienė Anglų kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė  

7.

Indra Krizonienė Anglų kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė  

8.

Gražina Ryser Anglų kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė  

9.

Vida Samulionytė Anglų kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja  

10.

Dainius Simėnas Anglų kalbos mokytojas Vyresnysis mokytojas  
11.   Rusų kalbos mokytoja    

12.

Virginija Juozaitienė Rusų kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja  

13.

Almida Snukiškienė Rusų kalbos mokytoja Mokytoja  

14.

Regina Tamulėnienė Rusų kalbos mokytoja Mokytoja  

15.

Žaneta Šležienė Vokiečių kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė

 

16. Zita Vainauskienė Prancūzų kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė  

Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai

17.

Virginija Lukštienė Matematikos mokytoja Vyresnioji mokytoja  

18.

Lina Račkauskienė Matematikos mokytoja Mokytoja metodininkė  

19.

Rasa Virinienė Matematikos mokytoja Mokytoja metodininkė  

20.

Genadijus Kaštalianovas

Matematikos, braižybos mokytojas

Mokytojas metodininkas  

21.

Dijana Nakčerienė

Matematikos, informatikos mokytoja

Mokytoja metodininkė  
22. Ernestas Ranonis Informacinių technologijų mokytojas Mokytojas metodininkas  
23. Dalius Astrauskas

Informacinių technologijų mokytojas

Vyresnysis mokytojas  

Gamtos mokslų mokytojai

24.

Rasa Poškienė Biologijos mokytoja Mokytoja metodininkė  

25.

Audronė Ulevičienė Biologijos mokytoja Mokytoja metodininkė  

26.

Aušra Dulevičiūtė Chemijos mokytoja Vyresnioji mokytoja  

27.

    Vyresnioji mokytoja  
28. Virginija Butienė Fizikos mokytoja Vyresnioji mokytoja  
29. Gediminas Girdžius Fizikos mokytojas Mokytojas metodininkas  

Socialinių mokslų mokytojai

30. Aurelija Padvariškienė Geografijos mokytoja Mokytoja metodininkė  
31. Marija Jonėnaitė Istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytoja Mokytoja metodininkė  
32. Dominyka Tribienė Istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojas Mokytoja  
33. Virginija Kalninienė Istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytoja Mokytoja metodininkė  
34. Jurgita Sereikiėnė Istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytoja Mokytoja metodininkė  

35.

Diana Anskinienė

Dorinio ugdymo, etikos mokytoja

Mokytoja metodininkė  
36. Rimas Mikalauskas Dorinio ugdymo mokytojas Mokytojas  

Menų ir fizinio ugdymo mokytojai

37. Jūratė Pranciliauskienė Technologijų mokytoja Vyresnioji mokytoja  

38.

Daiva Zalogienė Dailės mokytoja Mokytoja ekspertė  
39. Elmaras Duderis  Fotografijos mokytojas Mokytojas  
40. Nijolė Kaulinienė Muzikos mokytoja Mokytoja metodininkė  
41. Danguolė Kazakevičienė Muzikos mokytoja Mokytoja metodininkė  
42. Asta Vaitiekūnienė  Šokių mokytoja Mokytoja metodininkė  
43. Arūnas Anskinas Fizinio ugdymo mokytojas Mokytojas metodininkas  

44.

Lina Dzimidienė Fizinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė  

45.

Rimantas Ramonas Fizinio ugdymo mokytojas Mokytojas metodininkas  
 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas į gimnaziją
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
6. 12.55 – 13.40
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
Iki vasaros (1-4 kl.) atostogų liko

Atostogos!