Socialinis pedagogas

PRAŠYTI PAGALBOS NĖRA GĖDA
Svarbiausias socialinės pedagogės uždavinys - būti gimnazijoje konsultantu įvairiais su gimnazisto teisėmis, pareigomis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais.

Socialine pedagoge gimnazijoje dirba

Gitana Niuniavienė Vyresnioji socialinė pedagogė

Kontaktai Mobilusis +370 650 81 848

El. paštas giitana@gmail.com
El. paštas Rašyti

Socialinės pedagogės funkcijos

 • Konsultuoja mokinius, mokytojus, tėvus (globėjus, rūpintojus) socialinių pedagoginių problemų
 • sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.
 • Padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais mokiniams kylančiais sunkumais (pagrindinių mokinio reikmių tenkinimo,
 • saugumo užtikrinimo), vykdo lankomumo, emocijų ir elgesio bei kitų problemų sprendimą.
 • Bendrauja su klasės auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant
 • mokinių socialines- pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų.
 • Konsultuoja mokinius profesinės karjeros planavimo ir asmeninių mokymosi planų įgyvendinimu.
 • Įgyvendinant pagrindinio ugdymo programą, koordinuoja mokymosi pasiekimų stebėseną, organizuoja
 • mokymosi pagalbos teikimą.
 • Iš užsienio atvykusiam mokiniui padeda sklandžiai įsitraukti į gimnazijos bendruomenės gyvenimą, mokytis ir ugdytis.
 • Rūpinasi mokinių iš socialiai remtinų šeimų nemokamu maitinimu.
 • Kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį - informacinį darbą.
 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas į gimnaziją
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
6. 12.55 – 13.40
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko

Atostogos!

Naujos kartos Lietuva