Veiklos sritys

Gimnazijos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

Gimnazijos pagrindinė švietimo veiklos sritys:

 • pagrindinė veiklos rūšis – vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20.

Kitos švietimo veiklos rūšys:

 • pagrindinis ugdymas antroji dalis, kodas 85.31.10;
 • sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
 • kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
 • kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
 • švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

 • kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
 • nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
 • bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;
 • kitas niekur kitur nepriskirtas, keleivių sausumos transportas, kodas 49.39;
 • kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla, kodas 88.99;
 • kompiuterių nuoma, kodas 77.33.10;
 • spausdinimas ir su spausdinimu susijusios paslaugos, kodas 18.1;
 • sporto įrenginių eksploatavimas, kodas 93.11;
 • muziejų veikla, kodas 91.02;
 • kraštovaizdžio tvarkymas, kodas 81.30;
 • pastatų remontas, restauravimas, kodas 41.20.20.
 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas į gimnaziją
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
4. 11.05 – 11.50
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko

Atostogos!

Naujos kartos Lietuva