Dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
1 priedas. Pasirenkamojo dalyko, dalyko modulio…_programa,_priedas_Nr.1 2023-10-20 15:22:46 183.55 KB
2 priedas. Ugdomoji veikla kitoje aplinkoje 2019-2021 2023-10-20 15:18:45 281.84 KB
3 priedas. Alkoholio, tabako ir kt. planas 2019-2021 2023-10-20 15:18:55 208.69 KB
Smurto prevencijos planas 2019-2020, 2020-2021 m. m. 1-4 klasėms 2023-10-20 15:19:05 196.38 KB
5 priedas. SLURŠ integravimo programa 2019-2021 2023-10-20 15:19:17 788.63 KB
6 priedas. Žmogaus saugos planas 2019-2021 2023-10-20 15:19:27 309.75 KB
Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos integravimo į dalykus planas (priedas 9) 2023-10-20 15:22:19 201.56 KB
Ugdymo karjerai integracijos planas 2019-2021 m. m. 2023-10-20 15:20:08 233.17 KB
Biržų „Saulės“ gimnazijos 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrasis ugdymo planas 2023-10-20 15:20:23 383.5 KB
2023m renginių planas sausis-birželis 163.62 KB
Gimnazijos 2021-2023 m. m. Ugdymo planas 442.96 KB
Gimnazijos 2021-2023 m. strateginis planas 481.71 KB
Veiklos planas 2023 m. 0.96 MB
Gimnazijos 2023-2024 m. m. Ugdymo planas 590.55 KB
Biržų „Saulės“ gimnazijos strateginis planas 2024-2026 m. 2.17 MB
Biržų „Saulės“ gimnazijos 2024 m. veiklos planas 1.26 MB
Ugdymo plano priedai
Alkoholio, tabako ir kt. vartojimo prevencijos planas 3 priedas 124.28 KB
Etno kultūros integr. gimnazijos 1-2 kl. 8 priedas 118.11 KB
Pažintinė kultūrinė veikla 7 priedas 119.41 KB
SLURŠ integravimo programa 5 priedas 460.26 KB
Smurto prevencijos planas 4 priedas 114.22 KB
Socialinės - pilietinės veiklos aprašas 9 priedas 134.1 KB
Ugdymo karjerai integracijos planas 10 priedas 179.94 KB
UGDYMO KARJERAI veiklos planas 11 priedas 148.51 KB
Ugdomoji veikla kitoje aplinkoje 2 priedas 144.12 KB
Žmogaus saugos planas 6priedas 166.38 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023m.
2023 m. II ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2023-10-23 16:54:53 281.11 KB
2023 m. I ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2023-10-23 16:55:00 277.87 KB
2023 III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 309.58 KB
2023 m. IV ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-01 15:16:32 1.79 MB
2022 m.
2022 m. III ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2023-10-23 16:56:44 278.24 KB
2022 m. II ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2023-10-23 16:56:44 278.58 KB
2022 m. I ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2023-10-23 16:56:44 255.53 KB
2022 m. IV ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-01 15:15:55 2 MB
2021 m.
2021 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-10-23 16:58:40 1.78 MB
2021 m. III ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2023-10-23 16:58:00 257.16 KB
2021 m. II ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2023-10-23 16:58:12 324.76 KB
2021 m. I ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2023-10-23 16:58:22 299.13 KB
2020 m.
2020 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-10-23 16:59:40 1.62 MB
2020 m. III ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2023-10-23 17:00:03 280.15 KB
2020 m. II ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2023-10-23 17:00:11 273.18 KB
2020 m. I ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2023-10-23 17:00:19 260.06 KB
2019 m.
2019 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-10-23 17:00:59 1.57 MB
2019 m. III ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2023-10-23 17:01:19 286.13 KB
2019 m. II ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2023-10-23 17:01:28 297.45 KB
2019 m. I ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2023-10-23 17:01:40 276.2 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m.
2024 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-04-16 14:40:37 1.15 MB
2023m.
2023 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-10-23 17:12:41 1.42 MB
2023 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-10-23 17:12:41 1.39 MB
2023 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-01-18 10:27:52 1.55 MB
2023 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys 1.51 MB
2022 m.
2022 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-10-23 17:12:31 1.49 MB
2022 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-10-23 17:12:31 0.99 MB
2022 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-10-23 17:12:31 1.09 MB
2022 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-10-23 17:12:31 212.75 KB
2021 m.
2021 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-10-23 17:12:18 1.51 MB
2021 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-10-23 17:12:18 1.83 MB
2021 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-10-23 17:12:18 1.75 MB
2021 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-10-23 17:12:18 1.61 MB
2020 m.
2020 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-10-23 17:12:01 1.82 MB
2020 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-10-23 17:12:01 1.73 MB
2020 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-10-23 17:12:01 423 KB
2020 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-10-23 17:12:01 754.56 KB
2019 m.
2019 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-10-23 17:11:34 774.2 KB
2019 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-10-23 17:11:34 658.55 KB
2019 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-10-23 17:11:34 627.03 KB
2019 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-10-23 17:11:34 624.57 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Mokinių nemokamo maitinimo Biržų rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašas 2020 m. 2023-10-20 15:24:41 23.46 KB
Mokinių pavežėjimas Atnaujinta Dydis
Biržų rajono savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių vežimo organizavimo ir jų vežimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas 2019 m. 2023-10-20 15:24:41 299.2 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų lentelė 2017 m 2023-10-23 17:25:22 138.61 KB
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės
Biržų „Saulės“ gimnazijos viešųjų pirkimo organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės 2020 m. 2023-10-23 17:27:07 510.51 KB
Įsakymas dėl Biržų „Saulės“ gimnazijos viešųjų pirkimo organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės 2020 m. 2023-10-23 17:27:07 176.55 KB
Biržų „Saulės“ gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių pripažinimas netekusiomis galios 2017 08 30 d. 2023-10-23 17:27:07 24.85 KB
Dėl Biržų "Saulės" gimnazijos direktoriaus 2014 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-94 "Dėl Biržų "Saulės" gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių tvirtinimo" pakeitimo" 2017 05 11d 2023-10-23 17:27:07 60.69 KB
Įsakymas "Dėl Biržų "Saulės" gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių pakeitimo" 2016 01 20 2023-10-23 17:27:07 581.6 KB
Dėl Biržų „Saulės“ gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių pakeitimo 2014 11 27 2023-10-23 17:27:07 1.04 MB
Biržų "Saulės" gimnazijos direktoriaus 2014 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. V-115 "Dėl 2014 m. birželio 4 d. įsakymo Nr.V-94 "Dėl Biržų "Saulės" gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių tvirtinimo" dalinio pakeitimo" 2014 07 18 2023-10-23 17:27:07 832.54 KB
Biržų "Saulės" gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2014 06 04 2023-10-23 17:27:07 142.5 KB
Biržų "Saulės" gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2012-03-09 V-98 2023-10-23 17:27:07 236 KB
Biržų "Saulės" gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2010 07 01 2023-10-23 17:27:07 315 KB
Dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių pakeitimo 2009 08 05 2023-10-23 17:27:07 78 KB
Biržų "Saulės" gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2009 08 04 2023-10-23 17:27:07 248.5 KB
Biržų "Saulės" gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2009 02 18 2023-10-23 17:27:07 247.5 KB
Neformalusis švietimas Atnaujinta Dydis
Konsultacijų teikimo tvarkaraštis I-V klasėms

Konsultacijų teikimo tvarkaraštis I-V klasėms:

67.5 KB
2022. m rugsėjo - gruodžio neformaliojo švietimo renginių planas 159.86 KB
2023m sausis-birželis neformaliojo švietimo renginių planas 164 KB
2022-2023m.m. neformaliojo švietimo tvarkaraštis 148.55 KB
2022–2023m. m. būrelių sąrašas 106.38 KB
2023. m rugsėjo - gruodžio neformaliojo švietimo renginių planas 160.66 KB
2023–2024m. m. būrelių sąrašas 127.79 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Biržų „Saulės“ gimnazijos 2023-2025 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas 2023-10-23 17:44:39 67.54 KB
Biržų „Saulės“ gimnazijos 2023-2025 metų korupcijos prevencijos programa 2023-10-23 17:44:39 72.49 KB
Įsakymas dėl pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai, sąrašo patvirtinimo 2022 m. 2023-10-23 17:44:39 17.32 KB
Biržų „Saulės“ gimnazijos kovos su korupcija programos įgyvendinimo ataskaita 2022m. 2023-10-23 17:44:39 57.21 KB
Biržų „Saulės“ gimnazijos kovos su korupcija programa 2020 m. 2023-10-23 17:44:39 213.75 KB
Biržų „Saulės“ gimnazijos kovos su korupcija programos įgyvendinimo ataskaita 2023 m. 104.96 KB
Atsparumo korupcijai lygio nustatymas 2023 m. 138.81 KB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Biržų „Saulės“ gimnazijos vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 2023-10-20 15:24:41 16.45 KB
Konfidencialūs dokumentai Atnaujinta Dydis
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Biržų „Saulės“ gimnazijos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika 2017 m. 2023-10-20 15:24:41 211.4 KB
Biržų „Saulės“ gimnazijos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2017 m. 2023-10-20 15:24:41 200.96 KB
Biržų „Saulės“ gimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2017 m. 2023-10-20 14:22:52 227.65 KB
Projektai Atnaujinta Dydis
Projektas „Kokybės krepšelis“
Kokybės krepšelio planas 2022 544.57 KB
BIRŽŲ „SAULĖS“ GIMNAZIJOS VEIKLOS TOBULINIMO PLANO, PATVIRTINTO 2022 M. SAUSIO 31 D. DIREKTORIAUS ĮSAKYMU NR. V-3, PATIKSLINIMAS Nr. 1 295.83 KB
Biržų „Saulės“ gimnazijos projekto „Kokybės krepšelis“. Edukacinių priemonių ir erdvių įveiklinimas ugdymo procese. 1.64 MB
Biržų „Saules“ gimnazijos KK stebėsenos lentelė 2023 03 2023-03-10 16:13:23 268.33 KB
Biržų „Saulės“ gimnazijos vykdomo projekto „Kokybės krepšelis“ veiklos tobulinimo plano koregavimas 107.82 KB
BIRŽŲ „SAULĖS“ GIMNAZIJOS VEIKLOS TOBULINIMO ATASKAITA 311.21 KB
Biržų „Saules“ gimnazijos KK stebėsenos lentelė 2023 07 382.67 KB
Projektas „TŪMI“
TŪMI 2023-06-05 14:12:17 150.53 KB
Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“
Raštas dėl vadovėlių pirkimo 2023 09 01 122.82 KB
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
BIRŽŲ „SAULĖS“ GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2022M. 2023-09-18 10:55:05 17.01 KB
BIRŽŲ „SAULĖS“ GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2021M. 2023-09-18 10:55:05 16.68 KB
BIRŽŲ „SAULĖS“ GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2020M. 2023-09-18 10:55:05 16.38 KB
BIRŽŲ „SAULĖS“ GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2019M. 2023-09-18 10:55:05 16.35 KB
BIRŽŲ „SAULĖS“ GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2018M. 2023-09-18 10:55:05 16.24 KB
Vidurinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Vidurinis udgymas 2021-2022

Vidurinio ugdymo dalykų modulių pavadinimai ir jų mokytojai

2022-01-17 10:26:51 38 KB
Dalykų modulių pavadinimai 2022-01-17 10:31:41 30.5 KB
Individualus planas 3-4kl mokinio 2021-2022m.

Individualus planas 3-4kl mokinio 2021-2022m.

2022-01-17 10:31:56 85.5 KB
Individualus planas IIIkl. mokinio 2023-2024m. 163.92 KB
Vidurinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Dalykų modulių grafikas 2022-2023m.m. 2022-09-30 11:58:32 94.88 KB
Dalykų moduliai 2022-2023m.m. 2022-09-30 11:59:27 94.64 KB
Individualus 3-4kl. planas 2022-2023m.m. 167.63 KB
Konsultacijų grafikas 80.85 KB
Kompetencijos mokytojams 433.46 KB
Tėvams apie UTA 1.04 MB
Ugdymo turinio atnaujinimas 25.46 MB
ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS 236.67 KB
Olimpiadų prizininkai Atnaujinta Dydis
2020-2021 olimpiadų prizininkai 121.23 KB
2021-2022 olimpiadų prizininkai 150.25 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
NEFORMALIO ŠVIETIMO TVARKARAŠTIS 2021-2022M.M. 2023-10-20 15:12:59 278.58 KB