Dokumentai
Gimnazijos nuostatai Atnaujinta Dydis
BIRŽŲ „SAULĖS“ GIMNAZIJOS NUOSTATAI 174.54 KB
Tvarkos
Asmens duomenų saugojimo tvarka 211.4 KB
Darbuotojų pareigų pažeidimo fiksavimo tvarka 222.11 KB
IKT naudojimo ir darbuotojų stebėjimo tvarka 200.96 KB
Lygių galimybių įgyvendinimo tvarka 225.52 KB
Mokinių priėmimo į gimnaziją tvarka 148.34 KB
Mokymosi pagalbos teikimo mokiniui tvarkos aprašas 294.92 KB
Mokymosi pažangos stebėjimo, fiksavimo ir skatinimo tvarka 107.07 KB
Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka 290.15 KB
Mokinių vežimo organizavimo tvarka 299.2 KB
Nuotolinio ugdymo proceso organizavimo tvarka 161.05 KB
Reagavimo į smurtą ir patyčias tvarkos aprašas 366.5 KB
Vidaus kontrolės įgyvendinimo tvarka 427.42 KB
Taisyklės
Darbo tvarkos taisyklės 239.58 KB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 227.65 KB
Mokinių elgesio taisyklės 112.65 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
2023m renginių planas sausis-birželis 163.62 KB
Gimnazijos 2021-2023 m. m. Ugdymo planas 442.96 KB
Gimnazijos 2021-2023 m. strateginis planas 481.71 KB
Veiklos planas 2023 m. 0.96 MB
Ugdymo plano priedai
Alkoholio, tabako ir kt. vartojimo prevencijos planas 3 priedas 124.28 KB
Etno kultūros integr. gimnazijos 1-2 kl. 8 priedas 118.11 KB
Pažintinė kultūrinė veikla 7 priedas 119.41 KB
SLURŠ integravimo programa 5 priedas 460.26 KB
Smurto prevencijos planas 4 priedas 114.22 KB
Socialinės - pilietinės veiklos aprašas 9 priedas 134.1 KB
Ugdymo karjerai integracijos planas 10 priedas 179.94 KB
UGDYMO KARJERAI veiklos planas 11 priedas 148.51 KB
Ugdomoji veikla kitoje aplinkoje 2 priedas 144.12 KB
Žmogaus saugos planas 6priedas 166.38 KB
Projektai Atnaujinta Dydis
Projektas „Kokybės krepšelis“
Kokybės krepšelio planas 2022 544.57 KB
BIRŽŲ „SAULĖS“ GIMNAZIJOS VEIKLOS TOBULINIMO PLANO, PATVIRTINTO 2022 M. SAUSIO 31 D. DIREKTORIAUS ĮSAKYMU NR. V-3, PATIKSLINIMAS Nr. 1 295.83 KB
Biržų „Saulės“ gimnazijos projekto „Kokybės krepšelis“. Edukacinių priemonių ir erdvių įveiklinimas ugdymo procese. 1.64 MB
Biržų „Saules“ gimnazijos KK stebėsenos lentelė 2023 03 2023-03-10 16:13:23 268.33 KB
Biržų „Saulės“ gimnazijos vykdomo projekto „Kokybės krepšelis“ veiklos tobulinimo plano koregavimas 107.82 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2021 m.
2021 metų kovo 31 d tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2021-11-26 09:26:56 299.13 KB
2021 09 30 tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2022-04-12 10:53:52 257.16 KB
2021 12 31 pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 2022-04-12 10:55:30 1.78 MB
2021 06 30 Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 324.76 KB
2020 m.
2020 metų gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 2021-06-07 16:05:53 1.62 MB
2020 metų rugsėjo 30 d tarpinių finansiniu ataskaitų rinkinys 2021-06-07 16:05:53 280.15 KB
2020 metų birželio 30 d tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2021-06-07 16:05:53 273.18 KB
2020 metų kovo 31 d tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2021-06-07 16:05:53 260.06 KB
2019 m.
2019 metų gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 2021-06-07 16:04:58 1.57 MB
2019 metų rugsėjo 30 d tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2021-06-07 16:04:58 286.13 KB
2019 metų birželio 30 d tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2021-06-07 16:04:58 297.45 KB
2019 metų kovo 31 d tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2021-06-07 16:04:58 276.2 KB
2022 m.
2022 metų kovo 31 d tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 255.53 KB
2022m. rugsėjo 30d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 278.24 KB
2022 m. birželio 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 278.58 KB
2023m.
2023 metų kovo 31 d tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 277.87 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas 23.46 KB
Biudžetas Atnaujinta Dydis
2021 m.
2021 03-31 biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-01-17 11:55:21 1.61 MB
2021 06 30 Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys 1.75 MB
2021 12 31 Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys 1.51 MB
2021 09 30 Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys 1.83 MB
2020 m.
2020 metu I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-06-07 16:12:46 754.56 KB
2020 metu II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-06-07 16:12:47 423 KB
2020 metu III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-06-07 16:12:49 1.73 MB
2020 metu biudžeto išlaidu sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-06-07 16:12:52 1.82 MB
2019 m.
2019 metu II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-06-07 16:14:11 627.03 KB
2019 metu III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-06-07 16:14:11 658.55 KB
2019 metu biudžeto išlaidu sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-06-07 16:14:12 774.2 KB
2019 I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys 624.57 KB
2022 m.
2022 m. kovo 31d. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-01-17 11:54:41 212.75 KB
2022 m. rugsėjo 30d. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys 0.99 MB
2022 m. birželio 30 d. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys 1.09 MB
2022 m. gruodžio 31d. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys 1.49 MB
2023m.
2023 m. kovo 31 d. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys 1.39 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų lentelė 2017 m 138.61 KB
Neformalusis švietimas Atnaujinta Dydis
Konsultacijų teikimo tvarkaraštis I-V klasėms

Konsultacijų teikimo tvarkaraštis I-V klasėms:

67.5 KB
2022. m rugsėjo - gruodžio neformaliojo švietimo renginių planas 159.86 KB
2023m sausis-birželis neformaliojo švietimo renginių planas 164 KB
2022-2023m.m. neformaliojo švietimo tvarkaraštis 148.55 KB
2022–2023m. m. būrelių sąrašas 106.38 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Pareigybės tikrinamos STT 2022-11-29 15:58:30 17.32 KB
Biržų „Saulės“ gimnazijos 2023-2025 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas 67.54 KB
Biržų „Saulės“ gimnazijos 2023-2025 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas 67.54 KB
Biržų „Saulės“ gimnazijos 2023-2025 metų korupcijos prevencijos programa 72.49 KB
Biržų „Saulės“ gimnazijos kovos su korupcija programos įgyvendinimo ataskaita 2022m. 57.21 KB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Biržų „Saulės“ gimnazijos vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 16.45 KB
Konfidencialūs dokumentai Atnaujinta Dydis
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės Atnaujinta Dydis
Biržų „Saulės“ gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių pripažinimas netekusiomis galios 2017 08 30 d. 2021-09-29 11:15:36 24.85 KB
Dėl Biržų "Saulės" gimnazijos direktoriaus 2014 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-94 "Dėl Biržų "Saulės" gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių tvirtinimo" pakeitimo" 2017 05 11d 2021-09-29 11:15:36 60.69 KB
Įsakymas "Dėl Biržų "Saulės" gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių pakeitimo" 2016 01 20 2021-09-29 11:15:36 581.6 KB
Dėl Biržų „Saulės“ gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių pakeitimo 2014 11 27 2021-09-29 11:15:37 1.04 MB
Biržų "Saulės" gimnazijos direktoriaus 2014 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. V-115 "Dėl 2014 m. birželio 4 d. įsakymo Nr.V-94 "Dėl Biržų "Saulės" gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių tvirtinimo" dalinio pakeitimo" 2014 07 18 2021-09-29 11:15:37 832.54 KB
Biržų "Saulės" gimnazijos direktoriaus 2014 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. V-115 "Dėl 2014 m. birželio 4 d. įsakymo Nr.V-94 "Dėl Biržų "Saulės" gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių tvirtinimo" dalinio pakeitimo" 2014 07 18 2021-09-29 11:15:37 867.87 KB
Biržų "Saulės" gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2014 06 04 2021-09-29 11:15:37 142.5 KB
Biržų "Saulės" gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2012-03-09 V-98 2021-09-29 11:15:37 236 KB
Biržų "Saulės" gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2010 07 01 2021-09-29 11:15:37 315 KB
Dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių pakeitimo 2009 08 05 2021-09-29 11:15:37 78 KB
Biržų "Saulės" gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2009 08 04 2021-09-29 11:15:37 248.5 KB
Biržų "Saulės" gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2009 02 18 2021-09-29 11:15:37 247.5 KB
Mokinių pavežėjimas Atnaujinta Dydis
Mokinių vežimo organizavimo ir jų vežimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas 2021-12-17 16:31:55 299.2 KB
Vidurinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Vidurinis udgymas 2021-2022

Vidurinio ugdymo dalykų modulių pavadinimai ir jų mokytojai

2022-01-17 10:26:51 38 KB
Dalykų modulių pavadinimai 2022-01-17 10:31:41 30.5 KB
Individualus planas 3-4kl mokinio 2021-2022m.

Individualus planas 3-4kl mokinio 2021-2022m.

2022-01-17 10:31:56 85.5 KB
Vidurinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Dalykų modulių grafikas 2022-2023m.m. 2022-09-30 11:58:32 94.88 KB
Dalykų moduliai 2022-2023m.m. 2022-09-30 11:59:27 94.64 KB
Individualus 3-4kl. planas 2022-2023m.m. 167.63 KB
Konsultacijų grafikas 80.85 KB
Kompetencijos mokytojams 433.46 KB
Tėvams apie UTA 1.04 MB
Ugdymo turinio atnaujinimas 25.46 MB
ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS 236.67 KB
Olimpiadų prizininkai Atnaujinta Dydis
2020-2021 olimpiadų prizininkai 121.23 KB
2021-2022 olimpiadų prizininkai 150.25 KB