Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Asmens duomenų saugojimo politika 2021-06-07 22:00:55 225.52 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2021-06-07 22:00:55 211.4 KB
IKT naudojimo ir darbuotojų stebėsenos tvarka 2021-06-07 22:00:56 239.58 KB
Pareigų pažeidimo ir fiksavimo tvarka 2021-06-07 22:00:56 200.96 KB
Reagavimo į smurtą ir patyčias tvarka 2021-06-07 22:00:57 222.11 KB
Gimnazijos kovos su korupcija programa 2021 2021-06-07 22:00:57 366.5 KB
Biržų „Saulės“ gimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-06-07 22:00:58 213.75 KB
Biržų „Saulės“ gimnazijos mokymosi pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2021-06-07 22:00:58 227.65 KB
Pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka 2021-06-07 22:00:59 294.92 KB
2020-2021 m. Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 2021-06-07 22:00:59 290.15 KB
Nuotolinio mokymo(si) tvarkos aprašas 2021-06-07 22:01:00 278.58 KB
Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymo aprašas 2021-06-07 22:01:00 161.05 KB
Biržų „Saulės“ gimnazijos vidaus kontrolės įgyvendinimo tvarkos aprašas  2021-06-07 22:01:01 251.67 KB
Biržų „Saulės“ gimnazijos darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2021-06-07 22:01:02 427.42 KB
Pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka 2021-06-07 22:01:03 176.66 KB
1 priedas. Pasirenkamojo dalyko, dalyko modulio…_programa,_priedas_Nr.1 2021-06-07 22:01:03 290.15 KB
2 priedas. Ugdomoji veikla kitoje aplinkoje 2019-2021 2021-06-07 22:01:04 183.55 KB
3 priedas. Alkoholio, tabako ir kt. planas 2019-2021 2021-06-07 22:01:04 281.84 KB
4 priedas. Smurto prevencijos planas 2019-2021 2021-06-07 22:01:05 208.69 KB
5 priedas. SLURŠ integravimo programa 2019-2021 2021-06-07 22:01:06 196.38 KB
6 priedas. Žmogaus saugos planas 2019-2021 2021-06-07 22:01:07 788.63 KB
9 priedas Etno integr. 1-2 kl. 2019-2021 m. m. 2021-06-07 22:01:07 309.75 KB
10 priedas. Socialines – pilietinės veiklos aprašas 2021-06-07 22:01:08 201.56 KB
11 priedas. Ugdymo karjerai integracijos planas 2019-2021 2021-06-07 22:01:08 211.42 KB
11-priedas.-ugdymo-karjerai-integracijos-planas-2019-2021 2021-06-07 22:01:09 233.17 KB
Biržų „Saulės“ gimnazijos 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrasis ugdymo planas 2021-11-12 14:40:00 383.5 KB
Tvarkos
Mokinių vežimo organizavimo ir jų vežimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas 2021-12-17 16:31:55 299.2 KB
Biržų „Saulės“ gimnazijos mokymosi pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 31.12 KB
Biržų ,,Saulės“ gimnazija mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos stebėjimo, fiksavimo, skatinimo tvarkos aprašas 33.5 KB
Biržų „Saulės“ gimnazijos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas 99 KB
Biržų „Saulės“ gimnazijos vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 16.45 KB
Taisyklės
Įsakymas dėl Biržų „Saulės“ gimnazijos viešųjų pirkimo organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės 2021-09-29 11:15:48 176.55 KB
Biržų „Saulės“ gimnazijos viešųjų pirkimo organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės 2021-09-29 11:15:48 510.51 KB
Mokinių elgesio taisyklės 2022m. 2022-09-21 16:23:30 112.65 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Kiti dokumentai
Kokybės krepšelio planas 2022 544.57 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2021 m.
2021 metų kovo 31 d tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2021-11-26 09:26:56 299.13 KB
2021 09 30 tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2022-04-12 10:53:52 257.16 KB
2021 12 31 pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 2022-04-12 10:55:30 1.78 MB
2020 m.
2020 metų gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 2021-06-07 16:05:53 1.62 MB
2020 metų rugsėjo 30 d tarpinių finansiniu ataskaitų rinkinys 2021-06-07 16:05:53 280.15 KB
2020 metų birželio 30 d tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2021-06-07 16:05:53 273.18 KB
2020 metų kovo 31 d tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2021-06-07 16:05:53 260.06 KB
2019 m.
2019 metų gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 2021-06-07 16:04:58 1.57 MB
2019 metų rugsėjo 30 d tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2021-06-07 16:04:58 286.13 KB
2019 metų birželio 30 d tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2021-06-07 16:04:58 297.45 KB
2019 metų kovo 31 d tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2021-06-07 16:04:58 276.2 KB
2022 m.
2022 metų kovo 31 d tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 255.53 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas 23.46 KB
Biudžetas Atnaujinta Dydis
2021 m.
2021 metų 03-31 biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-06-07 16:17:29 1.61 MB
2020 m.
2020 metu I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-06-07 16:12:46 754.56 KB
2020 metu II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-06-07 16:12:47 423 KB
2020 metu III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-06-07 16:12:49 1.73 MB
2020 metu biudžeto išlaidu sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-06-07 16:12:52 1.82 MB
2019 m.
2019 metu II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-06-07 16:14:11 627.03 KB
2019 metu III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-06-07 16:14:11 658.55 KB
2019 metu biudžeto išlaidu sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-06-07 16:14:12 774.2 KB
2022 m.
2022 03 31 biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys 212.75 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų lentelė 2017 m 138.61 KB
Neformalusis švietimas Atnaujinta Dydis
Konsultacijų teikimo tvarkaraštis I-V klasėms

Konsultacijų teikimo tvarkaraštis I-V klasėms:

67.5 KB
Neformaliojo švietimo būrelių sąrašas 2022-09-21 16:10:05 105.54 KB
2022. m rugsėjo - gruodžio neformaliojo švietimo renginių planas 159.86 KB
2022-2023m. Neformalio švietimo renginių tvarkaraštis 146.05 KB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Biržų „Saulės“ gimnazijos vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 16.45 KB
Konfidencialūs dokumentai Atnaujinta Dydis
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės Atnaujinta Dydis
Biržų „Saulės“ gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių pripažinimas netekusiomis galios 2017 08 30 d. 2021-09-29 11:15:36 24.85 KB
Dėl Biržų "Saulės" gimnazijos direktoriaus 2014 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-94 "Dėl Biržų "Saulės" gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių tvirtinimo" pakeitimo" 2017 05 11d 2021-09-29 11:15:36 60.69 KB
Įsakymas "Dėl Biržų "Saulės" gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių pakeitimo" 2016 01 20 2021-09-29 11:15:36 581.6 KB
Dėl Biržų „Saulės“ gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių pakeitimo 2014 11 27 2021-09-29 11:15:37 1.04 MB
Biržų "Saulės" gimnazijos direktoriaus 2014 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. V-115 "Dėl 2014 m. birželio 4 d. įsakymo Nr.V-94 "Dėl Biržų "Saulės" gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių tvirtinimo" dalinio pakeitimo" 2014 07 18 2021-09-29 11:15:37 832.54 KB
Biržų "Saulės" gimnazijos direktoriaus 2014 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. V-115 "Dėl 2014 m. birželio 4 d. įsakymo Nr.V-94 "Dėl Biržų "Saulės" gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių tvirtinimo" dalinio pakeitimo" 2014 07 18 2021-09-29 11:15:37 867.87 KB
Biržų "Saulės" gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2014 06 04 2021-09-29 11:15:37 142.5 KB
Biržų "Saulės" gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2012-03-09 V-98 2021-09-29 11:15:37 236 KB
Biržų "Saulės" gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2010 07 01 2021-09-29 11:15:37 315 KB
Dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių pakeitimo 2009 08 05 2021-09-29 11:15:37 78 KB
Biržų "Saulės" gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2009 08 04 2021-09-29 11:15:37 248.5 KB
Biržų "Saulės" gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2009 02 18 2021-09-29 11:15:37 247.5 KB
Mokinių pavežėjimas Atnaujinta Dydis
Mokinių vežimo organizavimo ir jų vežimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas 2021-12-17 16:31:55 299.2 KB
Vidurinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Vidurinis udgymas 2021-2022

Vidurinio ugdymo dalykų modulių pavadinimai ir jų mokytojai

2022-01-17 10:26:51 38 KB
Dalykų modulių pavadinimai 2022-01-17 10:31:41 30.5 KB
Individualus planas 3-4kl mokinio 2021-2022m.

Individualus planas 3-4kl mokinio 2021-2022m.

2022-01-17 10:31:56 85.5 KB
Vidurinis ugdymas Atnaujinta Dydis
2020-2021 olimpiadų prizininkai 14.57 KB