Dokumentai
Ugdymo plano priedai Atnaujinta Dydis
Alkoholio, tabako ir kt. vartojimo prevencijos planas 3 priedas 124.28 KB
Etno kultūros integr. gimnazijos 1-2 kl. 8 priedas 118.11 KB
Pažintinė kultūrinė veikla 7 priedas 119.41 KB
SLURŠ integravimo programa 5 priedas 460.26 KB
Smurto prevencijos planas 4 priedas 114.22 KB
Socialinės - pilietinės veiklos aprašas 9 priedas 134.1 KB
Ugdymo karjerai integracijos planas 10 priedas 179.94 KB
UGDYMO KARJERAI veiklos planas 11 priedas 148.51 KB
Ugdomoji veikla kitoje aplinkoje 2 priedas 144.12 KB
Žmogaus saugos planas 6priedas 166.38 KB