Dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
1 priedas. Pasirenkamojo dalyko, dalyko modulio…_programa,_priedas_Nr.1 2023-10-20 15:22:46 183.55 KB
2 priedas. Ugdomoji veikla kitoje aplinkoje 2019-2021 2023-10-20 15:18:45 281.84 KB
3 priedas. Alkoholio, tabako ir kt. planas 2019-2021 2023-10-20 15:18:55 208.69 KB
Smurto prevencijos planas 2019-2020, 2020-2021 m. m. 1-4 klasėms 2023-10-20 15:19:05 196.38 KB
5 priedas. SLURŠ integravimo programa 2019-2021 2023-10-20 15:19:17 788.63 KB
6 priedas. Žmogaus saugos planas 2019-2021 2023-10-20 15:19:27 309.75 KB
Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos integravimo į dalykus planas (priedas 9) 2023-10-20 15:22:19 201.56 KB
Ugdymo karjerai integracijos planas 2019-2021 m. m. 2023-10-20 15:20:08 233.17 KB
Biržų „Saulės“ gimnazijos 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrasis ugdymo planas 2023-10-20 15:20:23 383.5 KB
2023m renginių planas sausis-birželis 163.62 KB
Gimnazijos 2021-2023 m. m. Ugdymo planas 442.96 KB
Gimnazijos 2021-2023 m. strateginis planas 481.71 KB
Veiklos planas 2023 m. 0.96 MB
Gimnazijos 2023-2024 m. m. Ugdymo planas 590.55 KB
Biržų „Saulės“ gimnazijos strateginis planas 2024-2026 m. 2.17 MB
Biržų „Saulės“ gimnazijos 2024 m. veiklos planas 1.26 MB
Ugdymo plano priedai
Alkoholio, tabako ir kt. vartojimo prevencijos planas 3 priedas 124.28 KB
Etno kultūros integr. gimnazijos 1-2 kl. 8 priedas 118.11 KB
Pažintinė kultūrinė veikla 7 priedas 119.41 KB
SLURŠ integravimo programa 5 priedas 460.26 KB
Smurto prevencijos planas 4 priedas 114.22 KB
Socialinės - pilietinės veiklos aprašas 9 priedas 134.1 KB
Ugdymo karjerai integracijos planas 10 priedas 179.94 KB
UGDYMO KARJERAI veiklos planas 11 priedas 148.51 KB
Ugdomoji veikla kitoje aplinkoje 2 priedas 144.12 KB
Žmogaus saugos planas 6priedas 166.38 KB