Biblioteka

Gimnazijos biblioteka – tai atviras švietimo ir informacijos centras, mokymo ir mokymosi vieta su savo informacine baze. Ji visapusiškai tenkina mokyklos bendruomenės narių informacinius poreikius, savo fondais ir veikla dalyvauja ugdymo procese, sudarydama sąlygas asmenybei savarankiškai tobulėti. Mokyklos biblioteka vykdo edukacines bei informacines funkcijas.

Bibliotekos vedėja gimnazijoje dirba

Almida Snukiškienė Bibliotekos vedėja

Gimnazijos biblioteką sudaro abonementas, bendroji skaitykla, vadovėlių saugykla. Joje dirba du darbuotojai. Biblioteka naudojasi daugiau negu 500 skaitytojų. Joje komplektuojama naujausia bibliografinė-informacinė literatūra, žinynai, žodynai, enciklopedijos, programinė, pažintinė literatūra, prenumeruojama spauda. Fonduose sukaupta daugiau negu 18 000 egz. knygų,  yra atskiras vadovėlių fondas.

Skaitykloje yra 28 darbo vietos, 4 iš jų  kompiuterizuotos, su internetine prieiga. Yra kopijavimo aparatas-skeneris-spausdintuvas. Mokiniai ir mokytojai turi galimybę nemokamai kopijuoti ir spausdinti reikiamą medžiagą.

Lankytojai gali  skaityti periodinius leidinius, ieškoti reikalingos informacijos knygose, žinynuose, enciklopedijose, internete. Mokiniai gali ruošti namų darbus, projektus, savarankiškai gilinti žinias, žiūrėti TV laidas, video –.yra televizorius, video aparatūra, DVD grotuvas. Skaitykloje neretai vyksta ir pamokos. Pamokų metu klasės grupėmis gali naudotis informacinėmis technologijomis: kompiuteriniais žodynais, elektroniniu paštu, internetu, žiūrėti video medžiagą, atlikti įvairias kūrybines užduotis naudodamiesi bibliotekos fondais: žodynais, žinynais, enciklopedijomis.

Skaitykloje (pagal galimybes ir poreikius) vedamos popietės, rengiamos įdomios mokinių darbų parodos,  organizuojami susitikimai ir kiti renginiai. Čia  veikia gimnazijos karjeros centras, mokiniai gali rasti reikiamą informaciją apie profesijas. Skaitykloje įrengti skyreliai, kurie  papildomi naujausia literatūra:  „Mokytojams ir klasių vadovams“, „Informacija apie studijas, karjerą, profesijas“.

Biblioteka dalyvauja ugdymo procese ugdydama informacinius gebėjimus, kuriais remiasi probleminis (projektinis) mokymas, bendradarbiaudama su mokytojais informacijos paieškoje, pamokų ir renginių organizavime.

Biblioteka taip pat bendradarbiauja su kitomis bibliotekomis, domisi jų darbo metodais, dalijasi patirtimi.

Biblioteka padeda pedagogams organizuoti ugdymo procesą, pasitelkiant mokyklos bibliotekoje esančius informacijos šaltinius, atlieka informacinę paiešką pagal moksleivių ir mokytojų pateiktas užklausas.

 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas į gimnaziją
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
Iki vasaros (1-4 kl.) atostogų liko

Atostogos!