Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
BIRŽŲ „SAULĖS“ GIMNAZIJOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKA 2022-10-28 12:39:51 225.52 KB
BIRŽŲ SAULĖS“ GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO POLITIKA 2022-10-28 12:39:33 211.4 KB
BIRŽŲ „SAULĖS“ GIMNAZIJOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS 2022-10-28 12:39:15 239.58 KB
BIRŽŲ „SAULĖS“ GIMNAZIJOS IKT NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKA 2022-10-28 12:38:57 200.96 KB
BIRŽŲ „SAULĖS“ GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ PAREIGŲ PAŽEIDIMO FIKSAVIMO, TYRIMO IR DARBUOTOJŲ ĮSPĖJIMO DĖL ĮVYKDYTŲ PAŽEIDIMŲ, TVARKOS APRAŠAS 2022-10-28 12:38:29 222.11 KB
BIRŽŲ „SAULĖS“ GIMNAZIJOS REAGAVIMO Į SMURTĄ IR PATYČIAS GIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS 2022-10-28 12:37:48 366.5 KB
BIRŽŲ „SAULĖS“ GIMNAZIJOS KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMA 2022-10-28 12:37:29 213.75 KB
BIRŽŲ „SAULĖS“ GIMNAZIJOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS 2022-10-28 12:35:15 227.65 KB
BIRŽŲ „SAULĖS“ GIMNAZIJOS MOKYMOSI PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS 2022-10-28 12:40:09 294.92 KB
BIRŽŲ „SAULĖS“ GIMNAZIJOS MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS 2022-10-28 12:40:30 290.15 KB
NEFORMALIO ŠVIETIMO TVARKARAŠTIS 2021-2022M.M. 2022-10-28 12:42:19 278.58 KB
Nuotolinio mokymo(si) tvarkos aprašas 2022-10-28 12:41:29 161.05 KB
BIRŽŲ „SAULĖS“ GIMNAZIJOS MOKĖJIMO MOKYTIS KOMPETENCIJOS UGDYMO APRAŠAS 2022-10-28 12:37:03 251.67 KB
BIRŽŲ „SAULĖS“GIMNAZIJOS VIDAUS KONTROLĖS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS 2022-10-28 12:42:44 427.42 KB
Pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka 2022-10-28 12:30:56 290.15 KB
1 priedas. Pasirenkamojo dalyko, dalyko modulio…_programa,_priedas_Nr.1 2022-10-28 12:30:32 183.55 KB
2 priedas. Ugdomoji veikla kitoje aplinkoje 2019-2021 2022-10-28 12:30:15 281.84 KB
3 priedas. Alkoholio, tabako ir kt. planas 2019-2021 2022-10-28 12:27:02 208.69 KB
Smurto prevencijos planas 2019-2020, 2020-2021 m. m. 1-4 klasėms 2022-10-28 12:44:21 196.38 KB
5 priedas. SLURŠ integravimo programa 2019-2021 2022-10-28 12:26:38 788.63 KB
6 priedas. Žmogaus saugos planas 2019-2021 2022-10-28 12:26:07 309.75 KB
9 priedas Etno integr. 1-2 kl. 2019-2021 m. m. 2022-10-28 12:25:04 201.56 KB
BIRŽŲ “SAULĖS“ GIMNAZIJA SOCIALINĖS- PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO APRAŠAS 2022-10-28 12:45:07 211.42 KB
11-priedas.-ugdymo-karjerai-integracijos-planas-2019-2021 2021-06-07 22:01:09 233.17 KB
Biržų „Saulės“ gimnazijos 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrasis ugdymo planas 2021-11-12 14:40:00 383.5 KB
Mokinių priėmimo į Biržų „Saulės“ gimnaziją tvarkos aprašas 2022-11-10 13:43:04 148.34 KB
Tvarkos
Mokinių vežimo organizavimo ir jų vežimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas 2021-12-17 16:31:55 299.2 KB
Biržų „Saulės“ gimnazijos mokymosi pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 31.12 KB
Biržų ,,Saulės“ gimnazija mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos stebėjimo, fiksavimo, skatinimo tvarkos aprašas 33.5 KB
Biržų „Saulės“ gimnazijos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas 99 KB
Biržų „Saulės“ gimnazijos vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 16.45 KB
Taisyklės
Įsakymas dėl Biržų „Saulės“ gimnazijos viešųjų pirkimo organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės 2021-09-29 11:15:48 176.55 KB
Biržų „Saulės“ gimnazijos viešųjų pirkimo organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės 2021-09-29 11:15:48 510.51 KB
Mokinių elgesio taisyklės 2022m. 2022-09-21 16:23:30 112.65 KB
Priėmimas į gimnaziją
Prašymas priimti į gimnaziją 2023-01-25 15:08:31 14.73 KB
Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl priėmimo į Biržų rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašas“ 188.17 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Kiti dokumentai
Kokybės krepšelio planas 2022 544.57 KB
Nuomos konkurso sąlygos 2022-11-10 13:43:06 291.74 KB
BIRŽŲ „SAULĖS“ GIMNAZIJOS VEIKLOS TOBULINIMO PLANO, PATVIRTINTO 2022 M. SAUSIO 31 D. DIREKTORIAUS ĮSAKYMU NR. V-3, PATIKSLINIMAS Nr. 1 295.83 KB
Biržų „Saulės“ gimnazijos projekto „Kokybės krepšelis“. Edukacinių priemonių ir erdvių įveiklinimas ugdymo procese. 1.64 MB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2021 m.
2021 metų kovo 31 d tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2021-11-26 09:26:56 299.13 KB
2021 09 30 tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2022-04-12 10:53:52 257.16 KB
2021 12 31 pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 2022-04-12 10:55:30 1.78 MB
2021 06 30 Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 324.76 KB
2020 m.
2020 metų gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 2021-06-07 16:05:53 1.62 MB
2020 metų rugsėjo 30 d tarpinių finansiniu ataskaitų rinkinys 2021-06-07 16:05:53 280.15 KB
2020 metų birželio 30 d tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2021-06-07 16:05:53 273.18 KB
2020 metų kovo 31 d tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2021-06-07 16:05:53 260.06 KB
2019 m.
2019 metų gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 2021-06-07 16:04:58 1.57 MB
2019 metų rugsėjo 30 d tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2021-06-07 16:04:58 286.13 KB
2019 metų birželio 30 d tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2021-06-07 16:04:58 297.45 KB
2019 metų kovo 31 d tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2021-06-07 16:04:58 276.2 KB
2022 m.
2022 metų kovo 31 d tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 255.53 KB
2022m. rugsėjo 30d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 278.24 KB
2022 m. birželio 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 278.58 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas 23.46 KB
Biudžetas Atnaujinta Dydis
2021 m.
2021 03-31 biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-01-17 11:55:21 1.61 MB
2021 06 30 Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys 1.75 MB
2021 12 31 Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys 1.51 MB
2021 09 30 Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys 1.83 MB
2020 m.
2020 metu I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-06-07 16:12:46 754.56 KB
2020 metu II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-06-07 16:12:47 423 KB
2020 metu III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-06-07 16:12:49 1.73 MB
2020 metu biudžeto išlaidu sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-06-07 16:12:52 1.82 MB
2019 m.
2019 metu II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-06-07 16:14:11 627.03 KB
2019 metu III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-06-07 16:14:11 658.55 KB
2019 metu biudžeto išlaidu sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-06-07 16:14:12 774.2 KB
2019 I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys 624.57 KB
2022 m.
2022 m. kovo 31d. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-01-17 11:54:41 212.75 KB
2022 m. rugsėjo 30d. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys 0.99 MB
2022 m. birželio 30 d. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys 1.09 MB
2022 m. gruodžio 31d. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys 1.49 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų lentelė 2017 m 138.61 KB
Neformalusis švietimas Atnaujinta Dydis
Konsultacijų teikimo tvarkaraštis I-V klasėms

Konsultacijų teikimo tvarkaraštis I-V klasėms:

67.5 KB
Neformaliojo švietimo būrelių sąrašas 2022-09-21 16:10:05 105.54 KB
2022. m rugsėjo - gruodžio neformaliojo švietimo renginių planas 159.86 KB
2022-2023m.m. Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 146.08 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Pareigybės tikrinamos STT 2022-11-29 15:58:30 17.32 KB
Biržų „Saulės“ gimnazijos 2023-2025 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas 67.54 KB
Biržų „Saulės“ gimnazijos 2023-2025 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas 67.54 KB
Biržų „Saulės“ gimnazijos 2023-2025 metų korupcijos prevencijos programa 72.49 KB
Biržų „Saulės“ gimnazijos kovos su korupcija programos įgyvendinimo ataskaita 2022m. 57.21 KB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Biržų „Saulės“ gimnazijos vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 16.45 KB
Konfidencialūs dokumentai Atnaujinta Dydis
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės Atnaujinta Dydis
Biržų „Saulės“ gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių pripažinimas netekusiomis galios 2017 08 30 d. 2021-09-29 11:15:36 24.85 KB
Dėl Biržų "Saulės" gimnazijos direktoriaus 2014 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-94 "Dėl Biržų "Saulės" gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių tvirtinimo" pakeitimo" 2017 05 11d 2021-09-29 11:15:36 60.69 KB
Įsakymas "Dėl Biržų "Saulės" gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių pakeitimo" 2016 01 20 2021-09-29 11:15:36 581.6 KB
Dėl Biržų „Saulės“ gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių pakeitimo 2014 11 27 2021-09-29 11:15:37 1.04 MB
Biržų "Saulės" gimnazijos direktoriaus 2014 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. V-115 "Dėl 2014 m. birželio 4 d. įsakymo Nr.V-94 "Dėl Biržų "Saulės" gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių tvirtinimo" dalinio pakeitimo" 2014 07 18 2021-09-29 11:15:37 832.54 KB
Biržų "Saulės" gimnazijos direktoriaus 2014 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. V-115 "Dėl 2014 m. birželio 4 d. įsakymo Nr.V-94 "Dėl Biržų "Saulės" gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių tvirtinimo" dalinio pakeitimo" 2014 07 18 2021-09-29 11:15:37 867.87 KB
Biržų "Saulės" gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2014 06 04 2021-09-29 11:15:37 142.5 KB
Biržų "Saulės" gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2012-03-09 V-98 2021-09-29 11:15:37 236 KB
Biržų "Saulės" gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2010 07 01 2021-09-29 11:15:37 315 KB
Dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių pakeitimo 2009 08 05 2021-09-29 11:15:37 78 KB
Biržų "Saulės" gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2009 08 04 2021-09-29 11:15:37 248.5 KB
Biržų "Saulės" gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2009 02 18 2021-09-29 11:15:37 247.5 KB
Mokinių pavežėjimas Atnaujinta Dydis
Mokinių vežimo organizavimo ir jų vežimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas 2021-12-17 16:31:55 299.2 KB
Vidurinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Vidurinis udgymas 2021-2022

Vidurinio ugdymo dalykų modulių pavadinimai ir jų mokytojai

2022-01-17 10:26:51 38 KB
Dalykų modulių pavadinimai 2022-01-17 10:31:41 30.5 KB
Individualus planas 3-4kl mokinio 2021-2022m.

Individualus planas 3-4kl mokinio 2021-2022m.

2022-01-17 10:31:56 85.5 KB
Vidurinis ugdymas Atnaujinta Dydis
2020-2021 olimpiadų prizininkai 14.57 KB
Dalykų modulių grafikas 2022-2023m.m. 2022-09-30 11:58:32 94.88 KB
Dalykų moduliai 2022-2023m.m. 2022-09-30 11:59:27 94.64 KB
Individualus 3-4kl. planas 2022-2023m.m. 167.63 KB
Konsultacijų grafikas 80.85 KB
Kompetencijos mokytojams 433.46 KB
Tėvams apie UTA 1.04 MB
Ugdymo turinio atnaujinimas 25.46 MB
ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS 236.67 KB