Vizija, misija

GIMNAZIJOS VIZIJA IR MISIJA IR VERTYBĖS

Vizija – Biržų „Saulės” gimnazija – mokykla, kurioje gera mokytis, dirbti, kurti ir bendradarbiauti

Misija – teikti kokybišką pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą kiekvienam mokiniui, pageidaujančiam geriausiais ugdymo(si) būdais ir metodais išskleisti individualius gebėjimus, įgyti bendrąjį dalykinį, sociokultūrinį, technologinį raštingumą, dorinę, tautinę ir pilietinę brandą.

 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas į gimnaziją
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30