Karjeros specialistas

KUO BŪSI UŽAUGĘS?
...Žmogus, kuris gali rinktis savo gyvenimo kelią, yra pats turtingiausias visame pasaulyje
                                                                                                                            (L. Donskis)

Karjeros specialiste gimnazijoje dirba

Regina Tamulėnienė Karjeros specialistė

Kontaktai

El. paštas reginat61@gmail.com
El. paštas Rašyti

Karjeros specialistės funkcijas:

1. Teikia individualias bei grupėse konsultacijas mokiniams, kuriose:

 • atliekami įvairūs testai, padedantys išsiaiškinti stipriąsias/silpnąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą, profesinį kryptingumą;
 • padedama priimti sprendimus, susijusius su karjeros ar mokymosi pasirinkimais;
 • padedama kelti mokymosi, karjeros tikslus ir rasti būdus juos įgyvendinti, mokoma rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;
 • teikiama naujausia informacija apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas, supažindinama su studijų, mokymo programomis;
 • informuojama, kokius mokomuosius dalykus pasirinkti, norint stoti į pasirinktą studijų sritį, specialybę;
 • mokoma, kaip pildyti prašymą, stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas bendrojo priėmimo metu;
 • informuojama, kur galima mokytis, baigus I ir II gimnazijos klases;
 • supažindinama su kintančiu darbo pasauliu, mokymosi visą gyvenimą galimybėmis; mokoma užpildyti karjeros planą.

2. Organizuoja susitikimus su įvairių profesijų, aukštųjų mokyklų, profesinio rengimo centrų atstovais.

3. Organizuoja susitikimus su buvusiais mokyklos mokiniais, vedamos jų „sėkmės pamokos“.

4. Teikia aktualią informacija tėvų susirinkimų metu.

5. Individualiai konsultuojami tėvai su vaikais.

6. Padeda klasių auklėtojams vesti klasių valandėles ir kitus karjeros planavimo, profesinio orientavimo renginius.

7. Kaupia ir tvarko su profesiniu informavimu susijusią informaciją.

8. Bendradarbiauja su klasės auklėtojais, mokytojais, socialiniu pedagogu organizuojant ir įgyvendinant profesinio informavimo darbą gimnazijoje.

9. Renka ir tvarko profesinio informavimo medžiagą, tobulina profesinę kvalifikaciją. 

 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas į gimnaziją
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
4. 11.05 – 11.50
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko

Atostogos!

Naujos kartos Lietuva