Nuostatai

Dokumentai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Biržų „Saulės“ gimnazijos nuostatai 2021 m. 2023-10-20 15:17:52 174.54 KB
Tvarkų aprašai
Biržų „Saulės“ gimnazijos smurto ir priekabiavimo prevencijos politika 2023 m. 2023-10-20 15:24:40 295.32 KB
Biržų „Saulės“ gimnazijos vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 2023-10-20 15:24:41 16.45 KB
Biržų „Saulės“ gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2020 m. 2023-10-20 15:24:41 161.05 KB
Mokinių nemokamo maitinimo Biržų rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašas 2020 m. 2023-10-20 15:24:41 23.46 KB
Biržų „Saulės“ gimnazijos mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymo aprašas 2020 m. 2023-10-20 15:24:41 251.67 KB
Biržų rajono savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių vežimo organizavimo ir jų vežimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas 2019 m. 2023-10-20 15:24:41 299.2 KB
Biržų „Saulės“ gimnazijos mokymosi pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2019 m. 2023-10-20 15:24:41 294.92 KB
Biržų „Saulės“ gimnazijos vidaus kontrolės įgyvendinimo tvarkos aprašas 2019 m. 2023-10-20 15:24:41 427.42 KB
Biržų „Saulės“ gimnazijos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika 2017 m. 2023-10-20 15:24:41 211.4 KB
Biržų “Saulės“ gimnazija socialinės-pilietinės veiklos organizavimo aprašas 2017 m. 2023-10-20 15:24:41 211.42 KB
Biržų „Saulės“ gimnazijos darbuotojų pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų, tvarkos aprašas 2017 m. 2023-10-20 15:24:41 222.11 KB
Biržų „Saulės“ gimnazijos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2017 m. 2023-10-20 15:24:41 200.96 KB
Biržų „Saulės“ gimnazijos lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka 2017 m. 2023-10-20 15:24:41 225.52 KB
Biržų „Saulės“ gimnazijos reagavimo į smurtą ir patyčias gimnazijoje tvarkos aprašas 2017 m. 2023-10-20 15:24:41 366.5 KB
Biržų „Saulės“ gimnazijos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2017 m. 2023-10-20 15:24:41 290.15 KB
Biržų ,,Saulės“ gimnazija mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos stebėjimo, fiksavimo, skatinimo tvarkos aprašas 2015 m. 2023-10-20 15:24:41 107.07 KB
Taisyklės
Biržų „Saulės“ gimnazijos viešųjų pirkimo organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės 2020 m. 2023-10-23 17:27:07 510.51 KB
Įsakymas dėl Biržų „Saulės“ gimnazijos viešųjų pirkimo organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės 2020 m. 2023-10-23 17:27:07 176.55 KB
Mokinių elgesio taisyklės 2022m. 2022-09-21 16:23:30 112.65 KB
Biržų „Saulės“ gimnazijos darbo tvarkos taisyklės 2018 m. 2023-10-20 14:21:44 239.58 KB
Biržų „Saulės“ gimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2017 m. 2023-10-20 14:22:52 227.65 KB
Biržų „Saulės“ gimnazijos mokinių elgesio taisyklės 2018 m. 2023-10-20 14:23:59 112.65 KB
Priėmimas į gimnaziją
Prašymas priimti į gimnaziją 2023-01-25 15:08:31 14.73 KB
Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl priėmimo į Biržų rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašas“ 188.17 KB
Mokinių priėmimo į Biržų „Saulės“ gimnaziją tvarkos aprašas 2023 m. 2023-10-20 14:20:45 274.75 KB
Pareigybių aprašymai

 

 

 

 

 

 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas į gimnaziją
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
Iki vasaros (1-4 kl.) atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.