Mokinių taryba

Mokinių tarybos sudėtis 2023–2024 m. m.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Atstovaujama klasė

Pareigos

1.  

5 kl.

Prezidentas
2.  

 6 kl.

Pavaduotoja
3.  

  7 kl.

Narė

4.  

 8 kl.

Narė

5.  

Ig kl.

Narė

6.  

 IIg kl.

Narė

7.  

 IIIg kl.

Narė

8.  

 IIIg kl.

 Narė

9.  

 IIIg kl.

Narė
10.  

 IIIg kl.

Narė

12.  

 IVg kl.

Narė

13.  

 IVg kl.

Narė

14.  

 IVg kl.

Narė

15.  

 IVg kl.

Narė

Mokinių tarybos funkcijos:

 • atstovauja ir gina mokinių interesus, bendradarbiaudama su mokyklos administracija, Mokytojų taryba, Gimnazijos taryba; formuoja vieningą mokinių bendruomenę;
 • inicijuoja ir padeda organizuoti gimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, teikia siūlymus dėl ugdymo(si) organizavimo, neformaliojo švietimo programų plėtros, savanorių ir socialinės veiklos, dalyvauja rengiant gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus, susitaria dėl institucijos veiklos organizavimo, deleguoja narius į gimnazijos tarybą;
 • rūpinasi Vidaus tvarkos taisyklių laikymusi gimnazijoje.
 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas į gimnaziją
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
4. 11.05 – 11.50
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko

Atostogos!

Naujos kartos Lietuva