Metodinės grupės

Lietuvių kalbos ir literatūros metodinė grupė

Nr. Vardas, Pavardė Mokomasis dalykas Pareigos

1.       

Adelė Samulionienė Lietuvių kalba ir literatūra Pirmininkė

2.       

Virginija Kalvanaitė Lietuvių kalba ir literatūra Narė

3.       

Daiva Sribikienė Lietuvių kalba ir literatūra Narė

4.       

Asta Norgėlienė Lietuvių kalba ir literatūra Narė
5. Rita Vingilytė Lietuvių kalba ir literatūra Narė

Gamtos mokslų metodinė grupė

Nr. Vardas, Pavardė Mokomasis dalykas Pareigos
1. Audronė Ulevičienė Biologija Pirmininkė
2. Daiva Jakubėnienė Biologija Narys
3. Aušra Dulevičiūtė Chemija Narė
4. Idalija Gasiūnienė Chemija Narė
5. Gediminas Girdžius Fizika Narys
6. Virginija Butienė Fizika Narė

Socialinių mokslų ir dorinio ugdymo metodinė grupė

Nr. Vardas, Pavardė Mokomasis dalykas Pareigos

1.       

Diana Anskinienė Dorinis ugdymas(tikyba, etika) Pirmininkė

2.       

Virginija Kalninienė Istorija ir pilietiškumo pagrindai Narys

3.       

Marija Jonėnaitė Istorija ir pilietiškumo pagrindai Narė

4.       

Aurelija Padvariškienė Geografija Narė
5. Jurgita Sereikienė Ekonomika ir verslumas Narė
6. Aušra Dulevičiūtė Psichologija Narė

Menų, fizinio ugdymo ir technologijų metodinė grupė

Nr. Vardas, Pavardė Mokomasis dalykas Pareigos

1.       

Arūnas Anskinas Fizinis ugdymas Pirmininkas

2.       

Lina Dzimidienė Fizinis ugdymas Narė

3.       

Rimantas Ramonas Fizinis ugdymas Narys

4.       

Nijolė Kaulinienė Muzika Narė
5. Asta Vaitiekūnienė Šokis Narė
6. Jūratė Pranciliauskienė Technologijos Narė
7. Danguolė Kazakevičienė Muzika Narė
8. Daiva Zalogienė Dailė Narė

Užsienio kalbų metodinė grupė

Nr. Vardas, Pavardė Mokomasis dalykas Pareigos

1.       

Indra Krizonienė Anglų kalba Pirmininkė

2.       

Jadvyga Džiugienė Rusų kalba Narė

3.       

Žaneta Šležienė Vokiečių kalba Narė

4.       

Rita Kazilionienė Anglų kalba Narė
5. Gražina Ryser Anglų kalba Narė
6. Vida Samulionytė Anglų kalba Narė
7. Dainius Simėnas Anglų kalba Narys
8. Zita Vainauskienė Prancūzų kalba Narė
9. Almida Snukiškienė Rusų kalba Narė
10. Virginija Juozaitienė Rusų kalba Narė
11. Regina Tamulėnienė Rusų kalba Narė

 

Klasių auklėtojų metodinė grupė

1.       

Diana Anskinienė Auklėtoja

2.       

Lina Dzimidienė Auklėtoja

3.       

Idalija Gasiūnienė Auklėtoja

4.       

Daiva Jakubėnienė Auklėtoja
5. Virginija Juozaitienė Auklėtoja
6. Virginija Kalvanaitė Auklėtoja
7. Nijolė Kaulinienė Auklėtoja
8. Gitana Niunavienė Auklėtoja
9. Asta Norgėlienė Auklėtoja
10. Aurelija Padvariškienė Auklėtoja
11. Gražina Ryser Auklėtoja
12. Adelė Samulionienė Auklėtoja
13. Vida Samulionytė Auklėtoja
14. Daiva Sribikienė Auklėtoja
15. Audronė Ulevičienė Auklėtoja
16. Rasa Virinienė Auklėtoja

 

Atnaujinta: 2022-04-26
 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas į gimnaziją
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
8. 14.45 – 15.30
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30