Metodinės grupės

Gimnazijoje veikia šios metodinės grupės

Lietuvių kalbos ir literatūros metodinė grupė
Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos grupėje

1.       

Adelė Samulionienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Pirmininkė

2.       

Virginija Kalvanaitė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Narė

3.       

Daiva Sribikienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Narė

4.       

Asta Norgėlienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Narė
5. Rita Vingilytė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Narė
Gamtos mokslų metodinė grupė
Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos grupėje
1. Audronė Ulevičienė Biologijos, biotechnologijos mokytoja Pirmininkė
2. Rasa Poškienė Biologijos mokytojas Narys
3. Aušra Dulevičiūtė Chemijos mokytoja Narė
4. Gediminas Girdžius Fizikos mokytojas Narys
5. Virginija Butienė Fizikos mokytoja Narė
Socialinių mokslų ir dorinio ugdymo metodinė grupė
Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos grupėje
1. Diana Anskinienė Dorinio ugdymo (tikyba, etika) mokytoja Pirmininkė
2. Virginija Kalninienė Istorija ir pilietiškumo pagrindų mokytojas Narys
3. Marija Jonėnaitė Istorija ir pilietiškumo pagrindų mokytoja Narė
4. Aurelija Padvariškienė Geografijos mokytoja Narė
5. Jurgita Sereikienė Istorijos ir pilietiškumos, Ekonomikos ir verslumo mokytoja Narė
7. Aušra Dulevičiūtė Psichologijos mokytoja Narė
8. Rimas Mikalauskas Dorinio ugdymo mokytojas Narys
Menų, fizinio ugdymo ir technologijų metodinė grupė
Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos grupėje

1.       

Arūnas Anskinas Fizinio ugdymo mokytojas Pirmininkas

2.       

Lina Dzimidienė Fizinio ugdymo mokytoja Narė

3.       

Rimantas Ramonas Fizinio ugdymo mokytojas Narys

4.       

Nijolė Kaulinienė Muzikos mokytoja Narė
5. Asta Vaitiekūnienė Šokio mokytoja Narė
6. Jūratė Pranciliauskienė Technologijos mokytoja Narė
7. Danguolė Kazakevičienė Muzikos mokytoja Narė
8. Daiva Zalogienė Dailės mokytoja Narė
9. Elmaras Duderis Fotografijos mokytojas Narys
Užsienio kalbų metodinė grupė
Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos grupėje

1.       

Indra Krizonienė Anglų kalbos mokytoja Pirmininkė

2.       

Žaneta Šležienė Vokiečių kalbos mokytoja Narė

3.       

Rita Kazilionienė Anglų kalbos mokytoja Narė

4.       

Gražina Ryser Anglų kalbos mokytoja Narė
5. Vida Samulionytė Anglų kalbos mokytoja Narė
6. Dainius Simėnas Anglų kalbos mokytojas Narys
7. Zita Vainauskienė Prancūzų kalbos mokytoja Narė
8. Almida Snukiškienė Rusų kalbos mokytoja Narė
9. Virginija Juozaitienė Rusų kalbos mokytoja Narė
10. Regina Tamulėnienė Rusų kalbos mokytoja Narė
Klasių auklėtojų metodinė grupė
Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos grupėje

1.       

Diana Anskinienė Auklėtoja Pirmininkė

2.       

Lina Dzimidienė Pirmininkė Narė

3.       

Virginija Butienė Auklėtoja Narė

4.       

Jurgita Sereikienė Auklėtoja Narė
5. Virginija Juozaitienė Auklėtoja Narė
6. Virginija Kalvanaitė Auklėtoja Narė
7. Nijolė Kaulinienė Auklėtoja Narė
8. Gitana Niunavienė Auklėtoja Narė
9. Asta Norgėlienė Auklėtoja Narė
10. Aurelija Padvariškienė Auklėtoja Narė
11. Gražina Ryser Auklėtoja Narė
12. Adelė Samulionienė Auklėtoja Narė
13. Daiva Zalogienė Auklėtoja Narė
14. Daiva Sribikienė Auklėtoja Narė
15. Audronė Ulevičienė Auklėtoja Narė
16. Rasa Virinienė Auklėtoja Narė
 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas į gimnaziją
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
5. 12.00 – 12.45
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko

Atostogos!

Naujos kartos Lietuva