Gimnazijos taryba

Gimnazijos tarybos narių sudėtis 2020–2021 m. m.  

Eil. Nr. Vardas, pavardė Atstovavimas Pareigos taryboje
1.

Laurynas Bukys

Tėvų atstovas Pirmininkas
2.

Rima Mitrochinienė

Tėvų atstovė Sekretorė
3.

Vitalija Petronienė

Tėvų atstovė Narė
4.

Kristina Undzėnienė

Tėvų atstovė Narė
5.

Lina Valotkienė

Tėvų atstovė Narė
6.

Indra Krizonienė

Mokytojų atstovė Narė
7.

Daiva Sribikienė

Mokytojų atstovė Narė
8.

Audronė Ulevičienė

Mokytojų atstovė Narė
9.

Rasa Virinienė

Mokytojų atstovė Narė
10.

Paulius Drevinskas

Mokinių atstovas Narys
11.

Aivatas Džiaugys

Mokinių atstovas Narys
12.

Skaistė Gužaitė

Mokinių atstovė Narė

Gimnazijos tarybos funkcijos

 • Nustato Gimnazijos veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis, ugdymo organizavimo tvarką, aprobuoja Gimnazijos veiklos planus, nuostatus, vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą ir kitus gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus.
 • Aptaria siūlymus dėl mokymo priemonių ir vadovėlių užsakymo, mokinių žinių ir gebėjimų vertinimo, papildomos veiklos ir renginių organizavimo.
 • Teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui priimant darbuotojus ir vertinant jų darbo rezultatus.
 • Vertina Gimnazijos vadovų veiklą, pareiškia nuomonę jiems atestuojantis.
 • Mokytojų tarybos teikimu sprendžia mokinių šalinimo iš Gimnazijos klausimus.
 • Inicijuoja Gimnazijos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą.
 • Skiria atstovus į atviro konkurso laisvoms direktoriaus pareigoms eiti komisiją ir atstovus į Gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisiją.
 • Kontroliuoja Gimnazijos ūkinę ir finansinę veiklą.
 • Gali sustabdyti kitų Gimnazijos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.
 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas į gimnaziją
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
Iki vasaros (1-4 kl.) atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.