Metodinis renginys gimnazijos mokytojams „Geroji STEAM patirtis įgyvendinant gimnazijos veiklos tobulinimo planą“

  Gimnazijos direktorius Marius Skardžius pristatė gimnazijos veiklos teminio  išorinio vertinimo ataskaitą,  kurioje įvardijama, kad Gimnazijos „Kokybės krepšelio“ projekto veiklos tobulinimo planas įgyvendinamas tinkamai, atsakingai, nuosekliai ir sėkmingai. Išskirti gimnazijoje užtikrinamos pažangos kryptingumo ir veiklos tvarumo stiprieji aspektai: geri ir tvarūs Gimnazijos mokinių akademiniai pasiekimai, tenkinantys bendruomenės lūkesčius; mokymuisi palankūs mokinių ir mokytojų santykiai pamokose; projekto „Kokybės krepšelis“ tikslų įgyvendinimą užtikrinantis gimnazijos vizijos bendrumas ir kryptingumas; lankstus ir kūrybingas „Kokybės krepšelio“ projekto materialinių išteklių panaudojimas; kryptinga ir prasminga gimnazijos tinklaveika ugdant mokinių dalykines ir bendrąsias kompetencijas. STEAM dalykų metodinių grupių pirmininkės Dijana Nakčerienė ir Audronė Ulevičienė pristatė patirtį „Mokymasis ne mokykloje ir jo įtaką mokinio mokymosi pažangai“. Mokytoja Audronė plačiau papasakojo apie integruotą biologijos, geografijos, chemijos ir dailės projektą „Pelkė ir jos ypatumai“.  Mokytoja Dijana vestas pamokas kitoje erdvėje, pav. parduotuvėje, kurioje mokiniai lygino įvairių produktų kainas. Informacinių technologijų mokytojas Ernestas Ranonis gimnazijos mokytojams pristatė  projekto „Kokybės krepšelis“ gimnazijos veiklos tobulinimo plano veiklų įgyvendinimo patirtį. Gimnazijos  pavaduotoja ugdymui, projekto „Kokybės krepšelis“ kuruojanti vadovė Marija Jonėnaitė padėkojo visiems ir STEAM dalykų mokytojams už pagalbą ir tarpusavio bendradarbiavimą vykdant projektą.

Autorius:
Administracija

Nuotraukos:
Administracija

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos