Biržų rajono gamtos mokslų mokytojų pasitarimas „Požiūris į gamtos mokslų mokymąsi. Gamtos mokslų mokymosi ir pažangos sėkmės bei problemos“

Biržų „Saulės“ gimnazija vykdo projektą, „Kokybės krepšelis“, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis. 2022m. sausio 5 d. gimnazijoje vyko Biržų rajono gamtos mokslų mokytojų pasitarimas „Požiūris į gamtos mokslų mokymąsi. Gamtos mokslų mokymosi ir pažangos sėkmės bei problemos“. Pristatyti šie pranešimai: „Skaidrių kūrimas ir jų panaudojimas pamokose“ (mokytoja V. Butienė), „Praktikos darbai biologijos pamokose“ ir „Patirtys STEAM projekte“ (mokytoja A. Ulevičienė), „Tiriamieji darbai Biržų „Saulės“ gimnazijoje“ (mokytoja A. Dulevičiūtė), „Mokytojų bendradarbiavimas“ (mokytojas G. Girdžius), „Mokinių įsivertinimas biologijos pamokoje“ ir „Atnaujinto ugdymo turinio galimybės biologijos pamokose" (mokytoja R. Poškienė). Mokytojai aplankė chemijos laboratoriją. Metodiniame pasitarime dalyvavo švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė G. Žagarienė, Biržų švietimo pagalbos tarnybos metodininkė G. Braknienė, Biržų „Saulės“ gimnazijos pavaduotoja ugdymui M. Jonėnaitė.

Autorius:
Chemijos mokytoja Aušra Dulevičiūtė

Nuotraukos:
Mokytoja Audronė Ulevičienė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos