Pranešimai
Biržų „Saulės“ gimnazijos mokiniai rugsėjo 22d. dalyvavo Visuomenės sveikatos organizuotam...
TŪM programa mokykloje prasidėjo nuo mokymų skirtų mokytojams ir vadovams.
Mokslo ir žinių dienos šventė „Saulės“ gimnazijoje prasidėjo tradiciškai
Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“
Kvietimas
Norint įsigyti mokyklinę uniformą iki rugsėjo 1d.
Protmūšis „Sveikos mitybos svarba ir maisto švaistymas“
Gimnazijos direktorius Marius Skardžius pristatė gimnazijos veiklos teminio išorinio verti...
Birželio 1-19 dienomis I klasės mokiniams vyko „Kokybės krepšelio“ integruotas projektas „...
Birželio 20 d. mokytojai vyko į metodinę išvyką Kaune.
Biržų „Saulės“ gimnazijoje minėjome Birželio 14 - ąją, Gedulo ir vilties dieną, prisidėdam...