Atranka biologijos mokytojo pareigoms užimti

Biržų „Saulės“ gimnazijai nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. nuolatiniam darbui reikalingas biologijos mokytojas. Siūloma 17 kontaktinių savaitinių pamokų. Darbo krūvis gali kisti atsižvelgiant į susitarimus, susijusius su veiklomis gimnazijos bendruomenei. Darbo užmokestis nustatomas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo  ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 5 priedą.

Atrankos būdas – pokalbis.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

1. turėti aukštąjį išsilavinimą;

2. būti įgijęs pedagogo kvalifikaciją;

3. būti baigęs biologijos studijų programą;

4. mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;

5. Gebėti valdyti informacines komunikacines technologijas ir jas taikyti ugdymo procese; Gebėti taikyti mokymąsi aktyvinančius metodus pamokose; Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas.

 

Pretendentams prašome pateikti šiuos dokumentus:

1.      Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2.      Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3.      Išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas;

4.      Gyvenimo aprašymą (CV);

5.      Motyvacinis laiškas;

6.      Pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

 

            Pretendentas dokumentus pateikia tiesiogiai (Biržų „Saulės“ gimnazija Vytauto g. 32, 41140 Biržai, darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.30 val., pietų pertrauka nuo 12.00 iki 13.00 val.), elektroniniu paštu (birzusaule@gmail.com) arba registruotu laišku per 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, iki 2022 m. rugpjūčio 29 d. (įskaitytinai). Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis grąžinami. Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems nurodytų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.

Telefonas pasiteiravimui +37066031373

Autorius:
Administracija

Nuotraukos:
Administracija

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos