Atranka psichologo pareigoms užimti

Atranka psichologo pareigoms užimti

Biržų  „Saulės“ gimnazijai nuo 2022 rugsėjo 1 d. nuolatiniam darbui reikalingas psichologas.

Darbo krūvis – 1 etatas (36 val. per savaitę).

Darbo užmokestis – nuo 1446,19 Eur iki 1891,45 Eur (neatskaičius mokesčių) – priklausys nuo turimos kvalifikacijos ir darbo stažo.

Atrankos būdas – pokalbis.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. aukštasis universitetinis arba koleginis pedagoginis išsilavinimas, psichologo kvalifikacija;
 2. gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams;
 3. gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su psichologinių problemų turinčiais mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
 4. mokėjimas savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje;
 5. mokėjimas kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 6. mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;
 7. mokėjimas naudotis informacinėmis technologijomis.

 

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 

 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją;
 5. gyvenimo aprašymą (CV);
 6. pažymą apie darbo stažą;
 7. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

 

Pretendentas dokumentus pateikia tiesiogiai (Biržų „Saulės“ gimnazija Vytauto g. 32, 41140 Biržai, darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.30 val., pietų pertrauka nuo 12.00 iki 13.00 val.), elektroniniu paštu (birzusaule@gmail.com) arba registruotu laišku per 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo, įskaitant atrankos paskelbimo dieną, iki 2022 m. liepos 28 d. d. (įskaitytinai). Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis grąžinami. Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems nurodytų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.

Telefonas pasiteiravimui +37066031373

Autorius:
Administracija

Nuotraukos:
Administracija

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos