Pranešimai
Gegužės mėnesį Biržų Saulės gimnazijos II klasių mokiniai lankėsi Panevėžio STEAM centre.
Gegužės 6-ą gimnazistai laikė pirmąjį brandos egzaminą. Tai - mokyklinis dailės brandos eg...
Gimnazistai bėgimo varžybose Balandžio 28 dieną A.Dauguviečio parke, Biržų „ Saulės“ gimna...
Pavasario švytėjimas „Saulės“ gimnazijoje: atgimusi Gimnazisto diena ir naujas gimnazijos...
Konferencija „Stebiu. Kuriu. Analizuoju“.
TARP RESPUBLIKOS STIPRIAUSIŲ
Sveikinimai mūsų gimnazistei.
Anglų kalbą galima integruoti su daugeliu mokomųjų dalykų. Mes, mokytojos Lina ir Vida, nu...