Pranešimai
Meninė saviraiška yra labai svarbi asmenybės raidai ir gali teigiamai paveikti paauglių gy...
Rugsėjo 15 d.
Rugsėjo 1 diena, žyminti mokslo metų pradžią, „Saulės“ gimnazistams prasidėjo tradiciškai
Mokslo metų pradžios šventė „Saulės“ gimnazijoje
Biržų „Saulės“ gimnazijai nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. nuolatiniam darbui reikalingas biologij...
Biržų „Saulės“ gimnazijai nuo 2022 rugsėjo 1 d. nuolatiniam darbui reikalingas psichologas...
Projektinio darbo „Renkuosi profesiją“ pabaigoje vėl sulaukta rimtų bei įdomių rezultatų.
Pirmos klasės gimnazistai sėkmingai užbaigė metus, prisimindami lietuvių tautodailės tradi...
.
Birželio 17 dieną, 2c klasė turėjo netradicinę fizikos pamoką „Medžio (stulpo) aukščio nus...
Biržų „Saulės“ gimnazijos 2a ir 2b klasėse vyko integruotos biologijos ir dailės pamokos „...