Pranešimai
Mokslo metų pradžios šventė „Saulės“ gimnazijoje
Biržų „Saulės“ gimnazijai nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. nuolatiniam darbui reikalingas biologij...
Biržų „Saulės“ gimnazijai nuo 2022 rugsėjo 1 d. nuolatiniam darbui reikalingas psichologas...
Projektinio darbo „Renkuosi profesiją“ pabaigoje vėl sulaukta rimtų bei įdomių rezultatų.
Pirmos klasės gimnazistai sėkmingai užbaigė metus, prisimindami lietuvių tautodailės tradi...
.
Birželio 17 dieną, 2c klasė turėjo netradicinę fizikos pamoką „Medžio (stulpo) aukščio nus...
Biržų „Saulės“ gimnazijos 2a ir 2b klasėse vyko integruotos biologijos ir dailės pamokos „...
Laikas, kurį praleidžiame kartu, yra vertingiausia, ką galime turėti gyvenant mokyklos gyv...
2 a klasėje vyko integruota pamoka „Invazinės rūšys Lietuvoje“.
1 b klasei birželio mėnesį vyko chemijos pamoka skaitykloje. Naudodamiesi enciklopedijomis...