Dokumentai
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Asmens duomenų saugojimo tvarka 211.4 KB
Darbuotojų pareigų pažeidimo fiksavimo tvarka 222.11 KB
IKT naudojimo ir darbuotojų stebėjimo tvarka 200.96 KB
Lygių galimybių įgyvendinimo tvarka 225.52 KB
Mokymosi pagalbos teikimo mokiniui tvarkos aprašas 294.92 KB
Mokymosi pažangos stebėjimo, fiksavimo ir skatinimo tvarka 107.07 KB
Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka 290.15 KB
Mokinių vežimo organizavimo tvarka 299.2 KB
Nuotolinio ugdymo proceso organizavimo tvarka 161.05 KB
Reagavimo į smurtą ir patyčias tvarkos aprašas 366.5 KB
Vidaus kontrolės įgyvendinimo tvarka 427.42 KB
BIRŽŲ „SAULĖS“ GIMNAZIJOS SMURTO IR PRIEKABIAVIMO PREVENCIJOS POLITIKA 295.32 KB
Mokinių priėmimo į Biržų „Saulės“ gimnaziją tvarka 2023-06-28 11:20:04 274.75 KB