Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“

Projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-03-0001

Projekto trukmė 2018 m. gegužės 30 d. – 2023 m. liepos 31 d. (60 mėnesių)

Projekto vertė 8 225 386,72 EUR

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ Nr. 09.2.1-ESFA-V-726 priemonę „Ugdymo turinio tobulinimas ir naujų mokymo organizavimo formų kūrimas ir diegimas“.

Projekto tikslas – atnaujinti bendrojo ugdymo turinį ir užtikrinti veiksmingą jo diegimą.

Uždaviniai:

  1. Parengti priemones ugdymo turiniui atnaujinti.
  2. Teikti steigėjams ir mokykloms pagalbą, reikalingą sėkmingai įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį.

 

Autorius:
Administracija

Nuotraukos:
Administracija

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos