Mokinių taryba

Mokinių tarybos funkcijos:

 • atstovauja ir gina mokinių interesus, bendradarbiaudama su mokyklos administracija, Mokytojų taryba, Gimnazijos taryba; formuoja vieningą mokinių bendruomenę;
 • inicijuoja ir padeda organizuoti gimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, teikia siūlymus dėl ugdymo(si) organizavimo, neformaliojo švietimo programų plėtros, savanorių ir socialinės veiklos, dalyvauja rengiant gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus, susitaria dėl institucijos veiklos organizavimo, deleguoja narius į gimnazijos tarybą;
 • rūpinasi Vidaus tvarkos taisyklių laikymusi gimnazijoje.
Atnaujinta: 2023-06-05
 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas į gimnaziją
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30